27.10.2020 Starost: 2 let

POGAJANJA S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA

Ljubljana, 27. 10. 2020- Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja na včerajšnjem sestanku, tokrat prek videokonference, še niso dosegli dogovora o podlagi za obračunavanje potnih stroškov po sprostitvi cen bencina. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik pa je sindikatom zagotovil, da do sprememb v strukturi plačnega sistema ne bo prišlo brez socialnega dialoga.


Sindikalna stran je namreč od ministra želela pojasnila, kakšni so vladni načrti glede enotnega plačnega sistema javnega sektorja. Vprašanja je sprožila napoved premierja Janeza Janše prejšnji mesec, da bodo v kratkem začeli priprave in pogajanja za izločitev storitvenih delov javnega sektorja iz administrativnega dela plačnega sistema.

Kot so sporočili z ministrstva za javno upravo, je Koritnik danes sindikatom pojasnil, da je sprememba plačnega sistema del koalicijske pogodbe, trenutno pa so v fazi zbiranja mnenj in pogledov resorjev na to, kje zaznavajo največje težave in kako bi lahko plačni sistem izboljšali.

Zbrani predlogi in mnenja bodo lahko podlaga za pripravo izhodišč za prenovo plačnega sistema v javnem sektorju, o katerih bo v nadaljevanju potekala razprava tako na vladni strani, kakor tudi v okviru socialnega dialoga z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, so zapisali.

Minister Koritnik je sindikatom tudi zagotovil, da vlada izhodišč za ločene pogovore s katerim od sindikatov o morebitni izločitvi katere od poklicnih skupin iz enotnega plačnega sistema še ni obravnavala.

Danes so sicer govorili tudi o vprašanju obračunavanja kilometrine pri povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela po sprostitvi cen bencina. Na ministrstvu so v sporočilu pojasnili, da so izmenjali več pogajalskih predlogov, vendar do dokončnega konsenza pogajalski strani še nista prišli. So pa soglašali, da je pomembno, da do rešitve glede podlage za obračunavanje stroškov kilometrine pride čim prej.

Na sindikalni strani so pojasnili, da je zdaj na mizi njihov predlog, do katerega naj bi se opredelila vladna stran. Njegove vsebine še ne razkrivajo, šlo pa naj bi za začasen predlog, dokler za obračun potnih stroškov ne najdejo neke trajne rešitve.

Hkrati pa je vladna stran sindikalni predstavila izhodišča za sistemsko drugačno ureditev povračila stroškov prevoza na delo in iz dela za javni sektor v okviru aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti.

Vlada predlaga administrativno poenostavljen način obračuna stroškov prevoza, s katerim bi se vsem javnim uslužbencem na enak način povrnil znesek kilometrine v enakem znesku, izjema bi bili samo tisti javni uslužbenci, ki bi za pot na delo dejansko kupili vozovnico javnega potniškega prometa, saj predlog vlade določa, da se jim v tem primeru stroške nakupa povrne v celoti, so navedli na ministrstvu.

Poleg tega so danes govorili tudi o analizi o izplačevanju dodatkov za delo v epidemiji covida-19 v spomladanskem času. Gre za dodatek za delo v rizičnih razmerah po kolektivni pogodbi za javni sektor ter dodatek za nevarnost in posebne obremenitve, ki ga je za nadpovprečno izpostavljene v boju z epidemijo predvidel prvi protikoronski zakon.

Po besedah vodje ene od dveh pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja Jakoba Počivavška so se dogovorili, kaj vse naj bi ta analiza obsegala. So se pa zavzeli, da bi bila narejena čim prej. Po navedbah ministrstva je dogovor, da bo analiza pripravljena do konca leta.

Štrukelj pa je ob tem spomnil, da so bili sindikati izrazito kritični do različnih pristopov pri izplačevanju teh dodatkov. Zlasti je po njegovih besedah problematično izplačevanje teh dodatkov po posameznih občinah. Po informacijah, ki jih imajo, so bile namreč razlike zelo velike, ne le med občinami, ampak tudi znotraj občin glede na to, za katero dejavnost so se dodatki izplačevali. Kaj se je dogajalo, pa naj bi pokazala omenjena analiza.

 


< OB OMEJEVANJU EPIDEMIJE COVIDA-19 OKRNJENO TUDI DELOVANJE VRTCEV IN JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA