02.04.2021 Starost: 2 let

POGAJANJA S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA - PREDLOG ZA REGRES V VIŠINI 1300 evrov

Ljubljana, 2.4.2021 - Včeraj so potekala pogajanja s sindikati javnega sektorja vodil jih je minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Pogajanj so se udeležili tudi predstavniki ZOS. Ključna točka dnevnega reda je predvidena odprava preostalih varčevalnih ukrepov na področju povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev. Sindikati javnega sektorja so pod točko razno predlagali, da se regres za letni dopust za letos določi v višini 1300 evrov.


V zvezi s ključno točko dnevnega reda je vlada podala predlog  višine za  regres za prehrano med delom, nadomestilo za ločeno življenje, povračilo stroškov na službenem potovanju v državi, kilometrino za uporabo lastnega avtomobila v službene namene, solidarnostno pomoč, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, nagrado dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse, pa tudi na odpravo znižanja vrednosti plačnih razredov iz leta 2012. Sindikati so predstavili svoj proti predlog odpravljanja varčevalnih ukrepov. Naslednjič se predvidoma sestanemo 12. aprila, ko bo vladna stran odgovorila na  predloge sindikatov.

So pa sindikati pri točki razno izrazili zahtevo, da se v nadaljevanju začnejo pogajanja o višjem regresu za letni dopust. Usklajen predlog obeh sindikalnih pogajalskih skupin je 1300 evrov za vse zaposlene v javnem sektorju. Za leto 2020 je bil regres za javne uslužbence, katerih plače so umeščene do vključno 20. plačnega razreda, določen v višini 1050 evrov, za vse ostale pa 940 evrov, kolikor je znašala minimalna plača. Po zakonu zaposlenemu pripada regres najmanj v višini minimalne plače. Ta pa je v letošnjem letu določena v višini 1024 evrov.


< MESEČNI UTRIP MESECA MARCA 2021