09.09.2011 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

POGAJANJA O VIŠINI POVPREČNINE

Ljubljana, 9.9.2011- Danes je na Ministrstvu za finance potekal sestanek SVLR, ZOS, SOS in MF na temo znižanja stroškov pri izvajanju zakonov in podzakonskih aktov, katerih stroški se upoštevajo pri izračunu povprečnine.


 

Predstavniki ZOS so v izhodišču zahtevali, da se večina sprememb zakonov, ki bodo vplivali na znižanje stroškov občin vključi v interventni zakon za leto 2012 in 2013. Dosedanje izkušnje z dogovori z državo na tem področju so namreč zelo slabe, saj so bili že sprejeti sklepi vlade na to temo, vendar so jih posamezna ministrstva ignorirala. Tako ni bilo nobenega učinka na znižanje stroškov občin.

V nadaljevanju pa je bila identificirana vsa zakonodaja (zakoni, pravilniki), ki bi jo bilo potrebno vključiti v predlog zakona o ineterventnih ukrepih.


< DRUGI SESTANEK V NIZU POGAJANJ O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETI 2012 IN 2013