04.05.2021 Starost: 2 let

POGAJANJA DRŽAVE S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA

Ljubljana, 4. 5. 2021 - Člani vladne skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, so se sestali na seji pogajalske komisije. V okviru dnevnega reda seje sta pogajalski strani govorili o odpravi preostalih varčevalnih ukrepov na področju povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, spremembi izplačilnega dneva za plače pri proračunskih uporabnikih in regresu za letni dopust 2021.


Vladna in sindikalna stran sta na seji izmenjali protipredloge o odprtih točkah ter se dogovorili, da si te predloge izmenjata tudi v pisni obliki. Vladna pogajalska skupina je pokazala pripravljenost javnim uslužbencem zvišati regres za letni dopust, ki sicer letos znaša 1024 evrov. Medtem, ko so sindikati pred časom zahtevali 1300 evrov regresa, je vlada danes izrazila pripravljenost, da bi vsem javnim uslužbencem izplačalo 1050 evrov, pod pogojem, da se izplačilo plače javnim uslužbencem zamakne na 15. v mesecu. Sindikati so vladni predlog zavrnili in kot protipredlog zahtevali 1100 evrov regresa za vse javne uslužbence. Na izplačilo plač 10. v mesecu pa so pripravljeni pristati, če vlada ugodi tudi še nekaterim drugim ukrepom. Pogajanja se bodo nadaljevala 5. maja.


< EVROPSKA KOMISIJA URADNO PREJELA SLOVENSKI NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST