09.03.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

POENOSTAVITEV SISTEMA VPLAČEVANJA DAVKOV, PRISPEVKOV IN DRUGIH OBVEZNIH DAJATEV TER JAVNOFINANČNIH PRIHODKOV

Ljubljana, 9.3.2011 - Danes se je v dvorani Državnega sveta RS odvijal posvet na temo poenostavitve sistema vplačevanja davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ter javnofinančnih prihodkov, ki ga je združenje organiziralo v sodelovanju z Davčno upravo RS in Upravo RS za javna plačila.  


 

Posvet je potekal v dveh sklopih. V prvem delu je predsatvnica DURS-a, Mateja Ĺ oster, predstavila Prenovo davčnega informacijskega sistema, Vlasta Vukovič‡, predstavnica Uprave RS za javna plačila, pa je predstavila razporejanje sredstev in poročanje podatkov v poenostavljenem sistemu vplačevanja davkov, prispevkov in obveznih dajatev ter drugih javnofinančnih prihodkov, ki jih nadzira Davčna uprava RS.

 

V nadaljevanju je predstavnica Uprave RS za javna plačila, Branka Osojnik, svojo pozornost namenila predstavitvi poslovanju proračunskih uporabnikov prek ujpnet-a.

 

Zaključni del posveta pa je bil namenjen SEPI in zapiranju zbirnih centrov o čemer je spregovorila mag. Mateja Avbreht, prav tako predstavnica Uprave RS za javna plačila.


< 25. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA