30.07.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

POENOSTAVITEV SISTEMA OBRAČUNAVANJA IN VPLAČEVANJA DAVKOV, PRISPEVKOV IN DRUGIH OBVEZNIH DAJATEV TER JAVNOFINANČNIH PRIHODKOV

Ljubljana, 30. 7. 2010 - Danes je v prostorih Davčne uprave RS potekal sestanek, na katerm je bil predstavljen predlog poenostavitve sistema obračunavanja in vplačevanja davkov, prispevkov in drugih obveznih dajetev ter javnofinančnih prihodkov.


 

Nov model vplačevanja davkov je DURS pripravil v letu 2005 v okviru projekta Centralno davčno knjigovodstvo.

 

Bistveni element novega modela vplačevanja davkov je zmanjšanje števila podračunov na kater zavezavci za davek plačujejo svoje obveznosti iz naslova davkov. S tem se bo zmanjšalo tudi število plačilnih nalogov. Sedaj imajo občine 8 podračunov, z uveljavitvijo novega sistema pa bo vsaka občina imela samo en vplačilni račun oz. podračun.

 

Občine bodo s finančnimi sredstvi razpolaga na enak način kot doslej, razlike bo le v tem, da na dan vplačila ne bodo videle informacije o vplačilu, ampak naslednji dan. Enak bo ostal tudi izpisek o prometu. Občine bodo videle vrsto davka, ki je prišel na račun, vplačnika pa ne.

 

Struktura podatkov bo ostala enaka kot je sedaj in v isti obliki – dokument z XML končnico.

 

Nov sistem naj bi v celoti začel delovati s 1. 7. 2011.

 

* * *


< INFORMACIJSKA PODPORA ZA IZVEDBO LOKALNIH VOLITEV