27.09.2021 Starost: 1 let

PODPIS DOGOVORA O VIŠINI POVPREČNINE

Ljubljana, 27. 9. 2021 - Danes je na Ministrstvu za javno upravo potekal podpis Dogovora o višini povprečnine za leti 2022 in 2023. Ta je za leto 2022 določena v višini 645€, za leto 2023 pa v višini 647€.


Vlada RS je na včerajšnji seji opravila prvo branje predloga sprememb državnega proračuna za leto 2022 in predloga proračuna za leto 2023 ter drugih spremljajočih proračunskih dokumentov. Vlada RS je tako med drugim sprejela sklep, da bo reprezentativnim združenjem občin v podpis predlagala Dogovor o višini povprečnine za leti 2022 in 2023, in sicer za leto 2022 v višini 645 EUR in za leto 2023 v višini 647 EUR.

Prvotni vladni predlog višine povprečnine je znašal 638€, nato pa je Vlada RS prisluhnila predlogu Združenja občin Slovenije in za leto 2022 določila povprečnino v višini 645€, za leto 2023 pa v višini 647€.

Prvotni predlog višine povprečnine za prihodnji dve leti, katerega smo na ZOS pripravili na podlagi analize stroškov dela občin in občinskih posrednih proračunskih uporabnikov, je bil znesek v višini 661,67€ za leto 2022 ter 670,97€ za leto 2023. Nato je predsedstvo ZOS na svoji 11. redni seji oblikovalo kompromisni predlog povprečnine v višini 645€ in ga predlagalo vladni strani v ponovni razmislek. Veseli nas, da je Vlada RS ponovno znala prisluhnit argumentirani razlagi ZOS in je sledila predlogu. Ponoven dokaz, da imajo občine na vladni strani dobrega sogovornika.

* * *


< VLADA OBČINAM DOLOČILA VIŠJO POVPREČNINO