19.10.2017 Starost: 6 let

PODELJENI NAZIVI PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA

Ljubljana, 19. 10. 2017 - V četrtek, 12. 10. 2017, so na tradicionalni prireditvi v okviru sejma Narava Zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani podelili letošnje nazive Planetu Zemlja prijazna občina. Natečaj izvaja društvo Planet Zemlja že od leta 2010, v njem pa je sodelovalo že preko 150 občin.Na natečaj se je v letošnjem letu prijavilo 25 občin, ki so sodelovale  v petih kategorijah, ki so bile oblikovane glede na število prebivalcev.

Letošnje nazive
 »Planetu Zemlja prijazna občina 2017« pa so prejele:

  • Občina Solčava (v kategoriji do 3.000 prebivalcev)
  • Občina Šmarješke Toplice (v kategoriji med 3. in 5.000 prebivalcev)
  • Občina Zreče (v kategoriji med 5. in 10.000 prebivalcev)
  • Občina Radovljica (v kategoriji nad 10.000 prebivalcev)
  • Mestna občina Ljubljana (v kategoriji Mestne občine)

Poleg nazivov so podelili tudi priznanja tistim občinam, ki so za zmagovalnimi zaostajale za le nekaj odstotkov. Med njimi so tudi Dobrna, Podčetrtek, Šentjur, Slovenske Konjice, Polzela in Žalec.

Tudi letos je bil častni pokrovitelj natečaja Planetu Zemlja prijazna občina predsednik vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar, natečaj pa podpiramo tudi na Združenju občin Slovenije.

Od letos, ko je bilo temam raziskave dodano še področje krožnega gospodarstva, strokovna komisija društva ocenjuje kar dvanajst področij delovanja lokalnih skupnosti.
 Komisija na natečaju že sedmo leto zapovrstjo, preverja delovanje občin na področju varovanja gozdov, lokalne samooskrbe, onesnaževanja s hrupom, trajnostnega turizma, sejemske dejavnosti, ravnanja z odpadki, energetike, varstva narave, varnosti na igriščih in okoljskega komuniciranja. Letos je organizator med področja raziskave vnesel tudi področje krožnega gospodarstva, ki se vse bolj uveljavlja kot ena od nosilnih tem trajnostnega razvoja človeške civilizacije in predvsem gospodarstva. Ena od ključnih točk krožnega gospodarstva pa je tudi sistem upravljanja lokalnih skupnosti, predvsem pa njihovih javnih podjetij.

Podelitev je potekala  v soorganizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor. Partnerji natečaja Planetu Zemlja prijazna občina so: Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Institut WCYCLE, Nacionalni institut za javno zdravje, Visoka šola za trajnostni turizem ERUDIO, Zavod za gozdove RS, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave.


Od leta 2010 so naziv Planetu Zemlja prijazna občina največkrat osvojile občine Ljubljana, Razkrižje, Vransko, Žalec, Zreče.


Združenje občin Slovenije vsem občinam prejemnicam nazivov in priznanj iskreno čestitamo!

* * *

 

 


< NEPOVRATNA SREDSTVA ZA GRADNJO NIČ-ENERGIJSKIH STAVB IN ZA OKOLJU PRIJAZNEJŠE AVTOBUSE ZA JAVNI POTNIŠKI PROMET