28.10.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

PODELITEV LOVSKIH KONCESIJ ZARADI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO

Ljubljana, 28. 10. 2008 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je včeraj zavrnilo očitke Združenja lastnikov gozdov in lovskih upravičencev Slovenije, da s sprejeto vladno uredbo o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo krši pravice lastnikov, ustavo in nekatere evropske pravne akte. Sprejeta uredba podeljevanja koncesij lovskim družinam je skladna z odločbama Ustavnega sodišča RS in spoštuje lastninsko pravico posameznikov. Divjad je namreč po veljavnem Zakonu o varstvu okolja državna lastnina in ni neposredno povezana z lastnino zemljišča. Ministrstvo je uredbo pripravilo na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu, ki ustavno ni sporen in bo v prihodnjem mesecu izvedlo javni razpis za podelitev koncesij, na katerega se bodo lahko prijavile vse lovske družine.Uredba o podelitvi koncesij v ničemer ne posega v nedotakljivost zasebnih zemljišč saj gre za podelitev koncesij na državni lastnini, torej divjadi, in ne na zemljiščih. čŒe pa zaradi divjadi na kmetijskih zemljiščih in gozdovih nastane škoda, so lastniki upravičeni do povrnitve te škode.

Koncesijske dajatve se ne bodo stekale samo v državni proračun, ampak bodo polovico koncesnine prejeli proračuni občin. Tam se bodo koncesijske dajatve izkazovale kot namenski prejemki in porabljale kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

Na podlagi odločbe ustavnega sodišča je ministrstvo v lanskem letu pripravilo osnutek sprememb in dopolnitev zakona o divjadi in lovstva, obravnavala pa ga je delovna skupina, v kateri so bili zastopani predstavniki ministrstev, strokovnih institucij in številnih organizacij (npr. Združenje lastnikov gozdov in lovskih upravičencev, Zavod za gozdove Slovenije, Lovska zveza Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, Slovenska zveza za sokolarstvo in zaščito ptic ujed, Društvo za promocijo lova z lokom, Združenje polharskih društev Slovenije, Kinološka zveza Slovenije, Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije).

* * *


< SEMINAR NA TEMO MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN