25.09.2009 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

PODATKI ANALIZE POSREDOVANIH PODATKOV O STAVBNIH ZEMLJIŠČIH

Ljubljana, 25.9.2009 V mesecu avgustu je MOP samoupravne lokalne skupnosti z dopisom "Podatki o podrobnejši namenski rabi zemljišč", opozoril da zbrani podatki o namenski rabi niso povsem konsistentni in ustrezni.


Med stavbna zemljišča so npr. vključena zemljišča, ki so sicer formalno zazidljiva, dejansko pa so obremenjena z mnogimi omejitvami ali pa sploh niso zazidljiva zaradi ažurnosti veljavnih aktov. Ker podatki o namenski rabi zemljišč vplivajo na izračun vrednosti nepremičnin, lahko pričakujemo večje število pripomb in pritožb na pravilnost podatkov o namenski rabi zemljišč ob pripisu vrednosti posameznim nepremičninam.
MOP je pozval občine, da po potrebi preverijo oz. ponovno posredujejo podatke o namenski rabi zemljišč Geodetski upravi.

 

Na osnovi obstoječih podatkov v evidenci vam v nadaljevanju prilagamo analizo posredovanih zemljišč, ki so jih posamezne občine opredelile kot stavbna zemljišča (skupno površino, vrednost in število po posameznih občinah).

Vse občine, ki so zainteresirane za pregled in dopolnitev podatkov pa lahko pridobijo podatke tako, da pošljejo prošnjo za posredovanje podatkov o namenski rabi na naslov ren.gu@gov.si.

zos.s5.net/e_files/novice/NSZ_obcine analiza.xls analiza.xls


< NA MF POSREDOVAN PREDLOG VIŠINE POVPREČNIN ZA LETO 2010 IN 2011