05.05.2020 Starost: 2 let

PODALJŠANJE ROKA ZA IZVEDBO WIFI OMREŽIJ NA JAVNIH MESTIH

Ljubljana, 5.5.2020 - Ministrstvo za javno upravo je izdalo obvestilo o podaljšanem roku za izvedbo pogodbenih obveznosti v zvezi z vzpostavitvijo Wi-Fi brezžičnega omrežja na javnih mestih.


Glede na nepredvidljive okoliščine se je Evropska komisija odločila, da upravičencem WIFi4EU podaljša čas namestitve, da bi lahko vsaka zadevna občina zaključila svoje projekte.

Glede na krizo Coronavirusa, ki je prizadela občine in regije po vsej Evropi, se je Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA) v dogovoru z Evropsko komisijo odločila ublažiti njen vpliv na razvoj omrežij WiFi4EU. V teh težkih razmerah želijo podpreti občine, ki so bile do sedaj uspešne na javnih razpisih, pri uveljavljanju bona.

Evropska komisija se je odločila podaljšati čas namestitve upravičencem WiFi4EU na razpisu 1, 2 in 3, da bi lahko vsaka zadevna občina zaključila svoje projekte. Začetno 18-mesečno obdobje izvajanja, odobreno za dokončanje in razglasitev namestitve in delovanja omrežja WiFi4EU, so podaljšali za dodatnih 8 mesecev.

V izjemnih okoliščinah verjamejo, da bo ta ukrep pomagal dokončati mreže WiF4EU, ki so v teku, kar bo koristilo lokalnim skupnostim in državljanom po vsej Evropi.

Vsem občinam in njihovim občanom pošiljajo podporo v tej težki situaciji.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/extension-installation-time-wifi4eu-beneficiaries


< OBVESTILO O UVELJAVITVI ZAKONODAJE