29.06.2015 Starost: 8 let

PODALJŠAN ROK ZA VLOŽITEV ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO SREDSTEV IZ NASLOVA PRP 2007-2013

Ljubljana, 29. 6. 2015 - Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013, s katero se podaljšuje zadnji možni rok za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev, in sicer s 30. junija 2015 na 31. avgust 2015.


Tako imajo upravičenci možnost, da pred 30. junijem 2015 zaprosijo za podaljšanje roka za vložitev zahtevkov za izplačilo sredstev. Upravičenci, ki želijo podaljšanje roka, morajo obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti  v pisni obliki poslati na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoja podeželja ali na elektronski naslov arsktrp(at)gov.si.

S spremembo uredbe se agenciji omogoča pravočasno obdelavo prejetih zahtevkov in izplačilo do konca leta 2015, kot je to določeno s predpisi EU.

Vč informacij je dostopnih TU.

* * *


< 43. REDNA SEJA VLADE RS