23.07.2014 Starost: 8 let

POBUDA ZOS ZA SODELOVANJE OBČIN IN VLADE V NOVEM MANDATU

Ljubljana, 23. 7. 2014 - Združenje občin Slovenije se je obrnilo na potencialne koalicijske stranke s pobudo in željo po vzpostavitvi dobrega sodelovanja in medsebojnega partnerstva.


Stranki Mira Cerarja, Demokratični stranki upokojencev Slovenije, Socialnim demokratom, Združeni levici, Novi Sloveniji in Zavezništvu Alenke Bratušek kot možnim koalicijskim strankam smo poslali dopis, v katerem smo se priporočili za dobro sodelovanje in vzpostavitev medsebojnega partnerstva. Le usklajeno  delovanje državne in lokalne ravni bo zagotovilo optimalne učinke za naše občane oziroma državljane, smo poudarili.

 

Pozvali smo k čimprejšnji korektni komunikaciji, pri tem pa izpostavili nekaj aktualnih oziroma ključnih predlogov. Kot eno prvih nalog novo vlado čaka priprava in sprejem proračunov države za prihodnji dve leti, s tem pa tudi pogajanja in sklenitev dogovora o povprečnini, zato smo predlagali, da se po oblikovanju vlade nemudoma pristopi k pogovorom. Ob tem smo opozorili na situacijo, ki se dogaja zadnja leta - nižanja sredstev občinam ob hkratnem povečevanju nalog in stroškov občinam. Občine vendarle pričakujemo dosledno upoštevanje ustavne kategorije, da je nalaganje obveznosti občinam brez finančnega pokritja nedopustno. Opozorili smo tudi na dosledno upoštevanje obveze pripravljavcev predpisov, da ob sprejemanju novih predpisov oziroma novelaciji obstoječih  opredelijo finančne posledice predpisov in nove delovne obremenitve občinskih uprav.

 

Predlagali smo, da se področju lokalne samouprave nameni posebno pozornost tudi skozi ustrezen institucionalni okvir, lokalni nivo je namreč z ukinitvijo SLVR ostal brez učinkovite povezave z državo,  sedanja razpetost med MNZ, MF, MGRT in SVRK pa je velikokrat resna ovira za učinkovito reševanje problemov na lokalni ravni. Združenje občin Slovenije pričakuje od nove vlade konkretno vzpostavitev dialoga na najvišji ravni (npr. ustanovite koordinacijske skupine, katero bi vodil predsednik vlade), ki bo omogočil (raz)reševanje odprtih vprašanj in oblikovanje razumnih in učinkovitih rešitev, ki bodo omogočile ne samo preživetje, temveč tudi nov zagon v lokalnih okoljih.

 

Celoten dopis potencialnim koalicijskim strankam si lahko preberete Initiates file downloadTUKAJ.  

 

 


< NAČRT IZVAJANJA NACIONALNEGA PROGRAMA VARSTVA PRED NARAVNIMI INDRUGIMI NESREČAMI V LETU 2014