19.02.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

POBUDA ZA SPREMEMBE NA PODROČJU DOLOČANJA CEN KOMUNALNIH STORITEV

Ljubljana, 19.02.09 - Danes je ZOS na pristojne naslovil dopis s pobudo za spremembe na področju določanja cen komunalnih storitev.


 

Na Združenje občin Slovenije se je obračalo vedno več občin članic, ki so opozarjale na perečo problematiko določanja cen komunalnih storitev.

Vlada namreč na tem področju izvaja dolgotrajno omejevalno cenovno politiko, posledično določene cene ne pokrivajo stroškov izvajanja dejavnosti. To pa zmanjšuje likvidnostno in investicijsko zmožnost gospodarskih javnih služb katerih lastnice so občine in v določenih primerih morajo občine kriti razliko stroškov v javnih podjetjih oz. pri koncesionarjih.

Vlada že nekaj let cenovno omejevalno politiko izvaja na javnih gospodarskih družbah katerih lastnice so občine, v družbah ker je lastnica država pa pri omejevalnih ukrepih vlada ni tako dosledna (elektro podjetja).

Občine ne moremo pristajati,  da bomo (sicer minimalen) blažilec problemov inflacije. Vztrajamo, da bi bilo potrebno uvesti ustreznejši način oblikovanja komunalnih storitev, saj bi se morali preko ustreznih cen pokrivati stroški izvajanja dejavnosti, kot tudi vzdrževanja posameznih komunalnih sistemov.

Predlagamo, da vlada čim prej poenostavi postopek določitve cen komunalnih storitev v smeri nesprejemljivosti predhodnega soglasja vlade. V Uredbi o cenah komunalnih storitev določena metodologija sama po sebi vsebuje elemente restriktivne cenovne politike. Menimo, da bi vlada oz. ministrstva lahko svojo vlogo imela v postopku kontrole pravilnosti določanja cene.

 

Znano nam je, da je zaradi zavedanja neustreznih rešitev na tem področju ustanovljena posebna delovna skupina, ki bo v kratkem predlagala rešitve na tem področju. V ZOS upamo, da bo delovna skupina hitro končala delo in predlagala ustrezne poenostavitvene ukrepe, ter upoštevala predloge ZOS, ki bodo šli v smeri spremembe metodologije kot tudi v smeri spremembe zapletenega postopka določitve cen.

Skladno z načeli avtonomnosti lokalne samouprave in na podlagi vsega navedenega predlagamo, da se nemudoma pripravi sprememba Uredbe o določanju cen komunalnih storitev v kateri se vlado izloči kot predhodnega soglasodajalca, ohrani pa takšna metodologija izračuna cen komunalnih storitev, ki bo onemogočala zlorabe v obe smeri.

 


< DANES V VELENJU O OBVEZNEM ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU