20.05.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

POBUDA ZA SKUPNO DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA VSE SLOVENSKE OBČINE

Robert Smrdelj, predsednik Združenja občin Slovenije je pozval Franca Kanglerja, predsednika Skupnosti občin Slovenije, k izvedbi skupnega javnega naročila za občine članice, katerega osnovni cilj bi bil zagotoviti občinam čim nižjo ceno električne energije.


Problematika cen električne energije tare vse občine v Sloveniji. Probleme na tem področju pa smo zaznali tudi v Združenju občin Slovenije. Posledično smo v okviru združenja začeli proučevati postopke za izvedbo skupnega javnega naročila za naše občine članice.

Kot je znano, občine samostojno dobavljajo električno energijo, katere cena strmo narašča. Na Združenju občin Slovenije smo razmišljali kako pristopiti k izvedbi skupnega javnega naročila za občine članice, katerega osnovni cilj bi bil zagotoviti občinam čim nižjo ceno električne energije. Ugotovili smo, da bi bilo pri tem projektu smiselno združiti moči obeh reprezentativnih združenj, kajti le tako bi lahko dosegli osnovni cilj projekta - najbolj konkurenčno ceno električne energije. S takim pristopom bi zajeli skoraj vse občine v državi in tako močno izboljšali pogajalska izhodišča. čŒe bomo k projektu pristopili ločeno, bo cilj projekta le deloma dosežen.

Predlog Združenja občin Slovenije je, da v začetni fazi obe združenji skupaj pridobita potrebne podatke občin članic, na podlagi katerih bodo potem izpeljani postopki, kot jih predvideva Zakon o javnih naročilih (ZJN-2). Nato pa bi bilo smiselno najeti strokovnjake, ki bi obema združenjema skušali pomagati pri izvedbi skupnega javnega naročila (postopek in pogajanja). Postopek bi bil glede na trenutne informacije, ki jih imamo v združenju, dokaj zapleten. Po našem mnenju bi tak pristop povečal možnosti uspeha tega projekta, prav tako pa bi si stroške strokovnjakov, ki bi bili angažirani pri projektu, razdelili.

V Združenju občin Slovenije smo predsednika Skupnosti občin Slovenije pozvali k proučitvi poziva in posredovanju povratne informacije, ali je na strani Skupnosti občin Slovenije interes za skupno izvedbo tega za občine pomembnega projekta.


< DZ - POSVETOVALNI REFERENDUM O POKRAJINAH BO