30.12.2020 Starost: 2 let

POBUDA OBČINAM - POTRES HRVAŠKA

Ljubljana, 30.12.2020 - Združenje občin Slovenije je podalo pobudo vsem občinam v naši državi, da po svojih močeh pomagajo prizadetim v potresu na Hrvaškem. Rušilni potres na območju Petrinje je zahteval več smrtnih žrtev, poškodovanih je veliko ljudi, predvsem pa je nastala velika materialna škoda, poškodovane ali celo uničene so številne javne ustanove, vrtci, domovi za ostarele, bolnišnice in stanovanjski objekti.


Prekinjena je elektrika, dobava vode, telefonija in drugi nujni infrastrukturni objekti.  Na pomoč so pristopile številne države, organizacije in posamezniki.

Popotresna sanacija bo dolgotrajna in velik finančni zalogaj.

V skladu z razmerami na terenu in ugotovljenimi sanacijskimi potrebami na sami infrastrukturi v prizadetih občinah  sta v organizacijo pomoči v Republiki Sloveniji  pristopili med drugim tudi Slovenska Karitas in Rdeči Križ Slovenije.

Občinam smo podali pobudo, da skladno s svojimi zmožnostmi pomagamo lokalnim skupnostim v sosednji državi na način, da nakažejo denarna sredstva na posebej odprte račune pri Karitasu in Rdečem Križu.


< SEDMI PKP SPREJET