16.07.2019 Starost: 3 let

POBUDA MJU ZA SKLIC SESTANKA GLEDE 3. TOČKE DOGOVORA O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETO 2019

Ljubljana, 16. 7. 2019 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo poslalo dopis, v katerem jih naprošamo za sklic sestanka, na katerem bi se dogovorili o nadaljnjih korakih glede uresničitve 3. točke Dogovora o višini povprečnine za leto 2019.


Vlada RS in združenja občin so novembra 2018 podpisala Dogovor o višini povprečnine za leto 2019, ki jo je v svoji 4. točki določil v višini 573,50€.

Dogovor v svoji 3. točki določa: »Vlada RS in reprezentativna združenja se dogovorijo, da bodo po 6 mesecih preverili učinke dogovora s sindikati javnega sektorja glede dviga plač zaposlenih v javnem sektorju na višino stroškov občin ter pregledali predloge delovne skupine iz 1. in 2. točke dogovora za spremembo zakonodaje in dogovorili nadaljnje ukrepe.«

K posredovanju informacij oz. izračunov o posledicah povišanja stroškov dela na proračune občin smo Ministrstvo za javno upravo pozvali že konec meseca maja in ministrstvo je pripravilo Analizo ocene finančnega učinka na proračune občin kot posledica spremenjenih izhodiščnih plačnih razredov delovnih mest in nazivov, ki so bili dogovorjeni z aneksi h kolektivnim pogodbam v decembru 2018. V sklepnih ugotovitvah Analize je ministrstvo navedlo, da je bil del povišanja povprečnine namenjen tudi pričakovanim višjim stroškom občin zaradi dviga plač. Vendar to ne drži in temu oporekamo. Dvig plač javnih uslužbencev ni bil vštet v višino povprečnine za leto 2019, kar je razvidno tudi iz 3. točke Dogovora.

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *


< 39. REDNA SEJA VLADE RS