24.11.2017 Starost: 5 let

PO VETU DRŽAVNEGA SVETA RS ODBOR DZ ZA NOTRANJE ZADEVE, JAVNO UPRAVO IN LOKALNO SAMOUPRAVO VNOVIČ PODPRL SPREMEMBE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 24. 11. 2017 - Spremembe zakona o financiranju občin, na katere je DS sprejel veto, so danes na odboru DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo znova dobile zadostno podporo. Da so zakonske rešitve ustrezne, je glasovalo 11 članov odbora, dva sta bila proti.


V razpravi pred odločanjem sta se oglasila zgolj Zvonko Lah in Tomaž Lisec, ki sta napovedala, da bodo v NSi in SDS glasovali proti zakonu. Lah je ob tem opozoril na kar nekaj vprašanj, ki bi jih na področju lokalne samouprave morali urediti drugače. Med drugim je menil, da bi morali opraviti natančen pregled pristojnosti, ki jih občinam nalagajo zakoni, uredbe in pravilniki, ter nato sprejeti odločitev, kaj storiti in od kje zagotoviti sredstva.

Podobno med drugim opozarjajo državni svetniki, saj je eden od njihovih očitkov, da manjka objektivna analiza. Ugotavljajo tudi, da so bile spremembe zakona o financiranju občin vložene brez resnejše uskladitve z združenji občin.

 

Kritike svetnikov prav tako letijo na konkretne rešitve, ki so po njihovi oceni škodljive za občine. Med drugim nasprotujejo predvidenemu postopku določitve povprečnine z upoštevanjem makroekonomskih okoliščin, saj zanje ni sprejemljivo, da bi na tej podlagi sredstva občinam arbitrarno nižali na predlog vlade, ampak bi morali za to določiti merila. Kot je dejal državni svetnik Milan Ozimič, gre za izvrševanje potreb in nalog, ki jih morajo občine zagotoviti svojim občanom, ta zakon pa gre prav gotovo na škodo uresničevanja tega poslanstva.

 

* * *


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 20. DO 24. NOVEMBRA 2017