10.07.2015 Starost: 7 let

BO POVPREČNINA V DRUGI POLOVICI LETA 519 EVROV?

Ljubljana, 10. 7. 2015 - Odbor DZ za finance in monetarno politiko bo danes začeto obravnavo spremembe Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, s katero bi na novo določili višino povprečnine za občine v drugi polovici leta, nadaljeval v 11. julija dopoldne.


 

Ker je obravnava zakonske spremembe na zasedanju DZ predvidena za ponedeljek, je predsednica odbora Urška Ban nadaljevanje nujne seje odbora - to so prekinili zaradi začetka seje DZ - napovedala za soboto, predvidoma ob 10. uri.

 

Vlada je s spremembo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 za drugo polovico leta predlagala povprečnino - ta občinam pripada na prebivalca za izvajanje zakonsko določenih nalog - v višini 514,22 evra.

 

Po sedaj veljavnem zakonu se je povprečnina iz 525 evrov z julijem znižala na 500,83 evra, kar je sledilo dogovoru med Vlado in združenji občin, na katerega pa so občine pristale ob hkratni zavezi Vlade, da bo poiskala ukrepe, s katerimi jim bo stroške oklestila za 22,8 milijona evrov, sicer jim bo sredstva zagotovila na drug način.

 

Vlada učinek pripravljenega nabora ukrepov ocenjuje na devet milijonov evrov. Glede na to, da torej želenih prihrankov ne dosegajo, pa so preračunali višino povprečnine, kot so jo predlagali s spremembo zakona. Vendar pa ta predlog ni usklajen z združenji občin, ki vztrajajo, da se povprečnina ohrani na ravni prvega polletja, saj dvomijo v vladno oceno prihrankov, ki bodo po njihovem bistveno manjši.

 

Njihovim opozorilom so sledili v več poslanskih skupinah. Poslanci ZaAB, SDS in NSi so ločeno predlagali dopolnila, s katerimi bi višino povprečnine določili pri 525 evrih. Poslanske skupine koalicije pa so vložile predlog dopolnila, po katerem bi bila povprečnina v drugi polovici leta 519 evrov.

 

Državna sekretarka z ministrstva za finance Mateja Vraničar je pojasnila, da bi se po vladnem predlogu sprva načrtovana sredstva iz državnega proračuna povečala za 13 milijonov evrov.

Po predlogu koalicijskih poslanskih skupin bi morali iz poračuna zagotoviti dobrih 18 milijonov več, kot je trenutno zagotovljenih. Če pa bi povprečnina ostala na ravni 525 evrov, bi potrebovali približno 25 milijonov evrov več.

 

Po besedah Vraničarjeve so načrtovali, da bi lahko sedem milijonov evrov zagotovili iz proračunske rezerve, ostalo pa s prerazporeditvijo sredstev z ministrstev oz. vladnih proračunskih uporabnikov. Vendar pa v primeru ohranitve povprečnine v višini 525 evrov glede na razmere med ostalimi proračunskimi uporabniki teh sredstev ne morejo zagotoviti in bi bil potreben rebalans proračuna. (Vir: STA)

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 13. DO 17. JULIJA 2015