05.11.2020 Starost: 1 let

PO OBRAVNAVI ZFRO NA MATIČNEM ODBORU SPREJETE DOPONITVE V VREDNOSTI 40 MILIJONOV

Ljubljana, 5. 11. 2020- Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je s 17 glasovi za in brez glasu proti potrdil predlog zakona o finančni razbremenitvi občin. Z rešitvami v osnovnem predlogu, ki ga je vložila prejšnja vlada, bi občine razbremenili za nekaj čez 30 milijonov evrov, skupaj z včeraj sprejetimi dopolnili koalicije pa za skoraj 70 milijonov. ZOS je kot edino reprezentativno združenje občin vložilo dopolnila v tej obravnavi in jih s predstavniki vlade uskladilo v tej meri, da so bila skoraj v celoti povzeta.


Predsednik ZOS  Robert SMRDELJ je  ob tej priložnosti članom matičnega odbora DZ RS  napisal pismo:

"V Združenju občin Slovenije smo se  že vrsto let trudili za finančno konsolidacijo na področju lokalne samouprave z ureditvijo primerne povprečnine, znižanjem stroškov občinam in birokratsko razbremenitvijo. Ocenjujemo, da smo bili na občinah zadnja leta, kljub dobri gospodarski rasti, prisiljeni v škodljivo in neracionalno varčevanje in s strani vladajoče politike običajno nismo imeli sogovornikov s posluhom.
Kljub nezavidljivi pandemični situaciji pa smo s sedanjo vlado oz. koalicijo našli čas za partnersko diskusijo in predvsem je bil opravljen napor za ureditev razmer. Želimo poudariti, da se približujemo logiki, da bodo imele občine za svoje naloge pokrite stroške in sicer na podlagi medsebojno usklajene višine povprečnine in zmanjšanja stroškov občinam preko Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki je včeraj bi obravnavan. Še posebej želimo izpostaviti kooperativnost sedanje koalicije ter nosilcev na ministrstvih za javno upravo, gospodarstvo in za finance k poenostavitvi birokratskih postopkov za sofinanciranje investicij iz 21. člena ZFO. Z ukinitvijo prehodnega obdobja in s tako zvišanjem sofinanciranja investicij (na 6% primerne porabe), kar predstavlja pomembnih dodatnih 25 mio EUR ter s težko pričakovano temeljito birokratsko poenostavitvijo je predvsem za razvojno najšibkejše občine to zelo zelo velik korak in pridobitev. ".
 

V osnovnem predlogu zakona, ki ga je decembra lani v DZ vložila prejšnja vlada, je predvideno, da bo država od občin prevzela financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne slovenske državljane in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je priznana pravica do denarne socialne pomoči. Enako bo veljalo za otroke do 18. leta, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani. Prav tako bo država prevzela financiranje nalog družinskega pomočnika in mrliško pregledne službe.

Zvišuje se upravna taksa za izdelavo lokacijske informacije, ki bo odslej plačljiva tudi za notarje, taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele bo na novo določena. V okvir administrativnih razbremenitev občin pa sodi možnost sprejemanja programa izobraževanja odraslih za več let skupaj.

Z dopolnili koalicije pa je odbor danes v zakon vnesel še kar nekaj drugih rešitev. Med njimi je minister uvodoma izpostavil sofinanciranje občin z romskimi naselji, poenostavitev kratkoročnega zadolževanja občin z vključitvijo v enotni zakladniški račun ter določitev sredstev za uravnoteženje razvitosti občin v višini šestih odstotkov primerne porabe, ki bodo nadomestila sedanje sofinanciranje občinskih investicij.

Sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin prosilcem bo zagotavljala neposredno država in občine ne bodo več zalagale sredstev, država bo prevzela tudi obveznost plačila nezgodnega zavarovanja, zavarovanja odgovornosti in pravne zaščite za gasilske službe, poenostavil se bo postopek sofinanciranja skupnih občinski uprav, je še nanizal minister.

Koritnik je pojasnil, da bi bila po osnovnem predlogu zakona razbremenitev na ravni občine v povprečju na letni ravni 140.000 evrov, ob upoštevanju dopolnil koalicije pa 330.000 evrov. Skupni finančni učinki osnovnega predloga in dopolnil so po ministrovih besedah blizu 70 milijonov evrov, in sicer 31,5 milijona evrov zaradi prevzema obveznosti države od občin, 4,7 milijona pri občinah z romskih prebivalstvom, 25,9 milijona evrov zaradi uveljavitve polne višina nepovratnih sredstev za financiranje investicij ter 1,9 milijona evrov zaradi prevzema stroškov gasilskega zavarovanja na državo.

Tudi sicer je bilo glede vsebine predlaganih rešitev danes slišati le nekaj pomislekov. Predrag Baković (SD) je denimo pri sofinanciranju občin, kjer živijo pripadniki romske skupnosti, želel to pravico vezati na občine, ki imajo romskega svetnika, a je obveljala predlagana rešitev koalicije, da bodo do sofinanciranja upravičene občine, ki imajo evidentirana romska naselja. Dušan Šiško (SNS) pa je izrazil nasprotovanje plačevanju prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za tujce, ki ga ob izpolnjevanju pogojev predvideva zakonski predlog.


< PISMO PREDSEDNIKA ZOS ROBERTA SMRDELJA POSLANKAM IN POSLANCEM