04.09.2013 Starost: 9 let

PO NOVEM NAJ BI BILO LE 120 OBČIN

Ljubljana, 4. 9. 2013 - Predlog projekta reorganizacije občin predvideva, da občine ne bi smele imeti manj kot 5000 prebivalcev, tako bi bilo občin okoli 120 namesto današnjih 212. Minister za notranje zadeve in predsednik DL Gregor Virant je ob robu sestanka koalicije pojasnil, da se bo v naslednjem koraku odpravil še v poslanske skupine in skušal podporo dobiti še med poslanci. Po Virantovih besedah je projekt reorganizacije zelo koristen in nujen.


Kar se tiče prihrankov pri reorganizaciji občin, Virant ocenjuje, da bi z združevanjem občin privarčevali 100 ali več sto milijonov evrov. "Čisti prihranek, če črtamo plače županov, podžupanov in nadomestila mestnim svetnikov v teh občinah, ki bi se združevale, bi znašal deset milijonov evrov. Če pa gledamo celoten učinek racionalizacije, pa mislim, da gledamo znesek v velikosti 100 ali več sto milijonov evrov," je povedal Virant.

 

Notranji minister je dejal, da bi bil poglavitni kriterij enostavno število prebivalcev in zatrdil, da "nihče ne bi ostal brez občine, samo združevale bi se". Virant je poudaril, da projekt reorganizacije ni proti prebivalcem manjših občin. Male občine po ministrovih besedah kar četrtino sredstev porabijo za režijo, se pravi za birokracijo. Pri združevanju pa bi ostalo veliko več denarja za razvoj, je dodal Virant.

 

Obenem je tudi že objavljen predlog sprememb zakona o financiranju občin, ki vsem občinam jemlje skupno okoli 100 milijonov evrov na račun manjšega deleža od pobrane dohodnine in manjšega sofinanciranja skupnih občinskih uprav. Po poročanju Dnevnika gre za "pravo malo revolucijo v sistemu financiranja občin", bolj pa je naklonjen občinam z več prebivalci kot tistim z večjo površino.

 

V predlogu spremembe zakona je predvideno, da bo država za občine namenila le še 50 in ne več 54 odstotkov pobrane dohodnine, s čimer bi država prihranila 86 milijonov evrov na leto, ostalih 14 milijonov evrov pa bi prihranili z znižanjem sofinanciranja skupnih občinskih uprav s 50 na 30 odstotkov. Minister v svojem predlogu občinam tudi predlaga, naj zmanjšanje sredstev od dohodnine nadomestijo z novim davkom na nepremičnine ter z neko povsem novo občinsko takso "za posebno rabo javnih površin v lasti občine". Po predlogu se prav tako spreminja izračun primerne porabe občine tako, da se zmanjšuje pomen podatkov o raznolikosti območja in prebivalstva posamezne občine, povečuje pa se vpliv števila prebivalcev.

 

Predsednik Skupnosti občin Slovenije (SOS) Ivan Žagar in predsednik Združenja občin Slovenije (ZOS) Robert Smrdelj v zvezi s projektom reorganizacije občin in predlogom sprememb zakona o financiranju občin ocenjujeta, da predlogi vodijo k centralizaciji in da brez referenduma ne bo šlo. S predlogoma sicer uradno nista seznanjena.

 

V SOS ocenjujejo, da je nižanje števila občin nesprejemljivo in pomeni korenit poseg v lokalno samoupravo, ki je "v bistvu edini stabilni sistem, ki v državi še deluje". Nenazadnje se prek občin v tem trenutku peljejo še edine investicije v javnem sektorju, poleg tega so občine "velik blažilec socialnih stisk prebivalstva", je poudaril Žagar.

 

"Gre za populističen predlog, ki je ustavno sporen, in brez referenduma o ukinitvi občin ne bo šlo," pa je bil jasen Smrdelj. To je sicer po njegovem mnenju "zaletav poizkus, na kakšen način bi lokalno samoupravo bolj centralizirali, da bi bila politično bolj obvladljiva in manj učinkovita". Tudi Žagar pri ukinjanju občin izpostavlja možnost ustavne presoje, po njegovem mnenju pa bi bilo smiselno tudi vprašati prebivalce, ki so se denimo izrekli za ustanovitev nove občine, kaj mislijo o njeni ukinitvi oz. združitvi z drugo občino.

 

Tako Žagar kot Smrdelj sicer pričakujeta, da jih bo o predlaganih spremembah ministrstvo seznanilo na petkovem sestanku. Oba sta ob tem spomnila na sestanek pred poletjem, ko so ministra za notranje zadeve Gregorja Viranta že obvestili o svojih pomislekih o nižanju števila občin. Smrdelj ob tem poudarja, da je Virant na zadnjem sestanku napovedal, da bo predlog racionalizacije opremljen z analizami glede racionalizacije stroškov. "Nič od tega nismo dobili, zdaj pa smo slišali, da so spremembe zakona o financiranju občin že v vladni proceduri," je pojasnil.

 

V ZOS ob tem dodajajo še, da so presenečeni, da so za tako temeljne spremembe zakonodaje izvedeli iz medijev in da pristojni minister nima "ne časa ne volje, da bi se z združenjem dobil in zadevo temeljito prediskutiral".

 

Žagar pa meni, da bodo predvidene spremembe zakonodaje ob ukinjanju nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in uvedbi novega davka na nepremičnine dodatno osiromašile prebivalce občin. Predvideni prihranki - v predlogu sprememb zakona je predvideno, da bi država prihranila sto milijonov evrov - pa so po njegovem osebnem mnenju bolj simbolične narave, saj zajemajo le občinske funkcionarje.


< ZAHTEVA ZA VKLJUČITEV ZDRUŽENJ OBČIN V POSTOPKE SPREMINJANJA ZAKONODAJE S PODROČJA LOKALNE SAMOUPRAVE