22.06.2015 Starost: 7 let

PO NADALJEVANJU POGOVOROV MED PREDSTAVNIKI VLADE IN OBČIN NIČ NOVEGA: ZDRUŽENJA OBČIN VZTRAJAMO NA 525, VLADA NA 514,22 EVROV POVPREČNINE

Ljubljana, 22. 6. 2015 – Vodstva Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije so se sestala z državnima sekretarjema Matejo Vraničar (MF) in Jankom Burgerjem (MJU). Nadaljevali so se pogovori o višini povprečnine za drugo polovico leta 2015.


Državna sekretarka Vraničarjeva je povedala, da se Vlada RS zaveda, da 4. točka Dogovora o višini povprečnine za leto 2015 ne bo v celoti realizirana. Nabor predlaganih ukrepov naj bi po ocenah ministrstev prinesel prihranek v višini dobrih devet milijonov evrov, ostalih 13,6 milijonov evrov pa naj bi nadomestili z zvišanjem povprečnine na 514,22 evrov. Državna sekretarka je tudi zatrdila, da naj bi bila večina ukrepov sprejeta do 15. julija.

 

Predstavniki občin ocenjujemo, da več kot polovica teh ukrepov dejansko ne pomeni prihrankov za občine. Finančne garancije za odlaganje odpadkov, ki jih vlada ocenjuje na okoli 3,5 milijona evrov, so namreč plačljive s strani uporabnikov, strožji normativi za prostorske pogoje v vrtcih - s podaljšanjem obdobja do njihove uveljavitve naj bi prihranili 1,5 milijona evrov - pa se še niti uveljavili niso, zato stroški sploh še niso nastali. Prav tako ob tem ne gre za strošek, financiranje katerega se zagotavlja iz povprečnine, ampak za investicijska sredstva. Podobno je z ukrepi, ki se nanašajo na spremembe glede cestne signalizacije oziroma gradnjo zaklonišč, ki pridejo v poštev le v primeru izvajanja investicij.

 

Nekateri predlagani ukrepi bodo sicer lahko imeli učinke, a se bodo ti po občinah zelo razlikovali, vprašanje pa je tudi, kdaj bodo ti predpisi uveljavljeni. Ne moremo znižanja povprečnine utemeljevati z ukrepi, ki »bodo, če sploh bodo,« je poudaril predsednik ZOS Robert Smrdelj. Pri tem je izpostavil tudi, da ni čutiti finančnih učinkov ukrepov, ki so bili sprejeti z Zakonom za uravnoteženje javnih financ občin, torej tistih, na podlagi katerih so povprečnino iz lanskih 536 znižali na 525 evrov. Stroški ostajajo isti, poleg tega pa velik pritisk na občinske finance pomeni tudi zaključevanje stare finančne perspektive. Pri tem je ponovno spomnil, da bi morala povprečnina za leto 2015 znašati 662 evrov, razkorak pa je že tako velik, da se rezerv ne da več iskati. Tudi podpredsednik ZOS Jurij Lep je poudaril, da Združenje občin Slovenije vztraja na 525 evrov, če pa želi Vlada RS zmanjšati povprečnino, bo to morala storiti enostransko.

 

Kot je zatrdila državna sekretarka Vraničarjeva, se pogovori po tokratnem sestanku ne zaključujejo. Vlada RS bo na seji v sredo sicer določila besedilo predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, v katerem bo zapisana tudi višina povprečnine, a bo v skladu z dogovorom z občinami lahko prišlo tudi do spremembe višine povprečnine z amandmajem. Pogovori se naj bi nadaljevali v ponedeljek, 29. junija.

 

Sicer je pa državna sekretarka Vraničarjeva povedala, da je Vlada RS že začela  s pripravo proračunov za leti 2016 in 2017. Izhodišča za povprečnino in sredstva za sofinanciranje investicij v prihodnjih dveh letih naj bi predstavnikom občin Vraničarjeva tako predstavila že v prvi polovici julija. 

 

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 22. DO 26. JUNIJA 2015