14.01.2016 Starost: 7 let

PO MNENJU ODBORA DZ PREDLOG ZAKONA O POGREBNI DEJAVNOSTI NEPRIMEREN ZA NADALJNO OBRAVNAVO

Ljubljana, 13. 1. 2016 - Odbor DZ za gospodarstvo je sklenil, da Predlog zakona o pogrebni dejavnosti ter upravljanju pokopališč nepovezanega poslanca Janija Möderndorferja ni primeren za nadaljnjo obravnavo.


Kot je pojasnil državni sekretar z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti, je predlog zakona že bil v javni razpravi, v obravnavo na vladi pa bo posredovan v drugi polovici februarja. Cantarutti je pojasnil, da njihov predlog tako kot poslančev loči med pogrebno dejavnostjo in upravljanjem pokopališč. Pokopališka dejavnost je v obeh predlogih v pristojnosti občin, oba tudi uvajata visoko raven standardov in normativov za izvajanje pogrebne dejavnosti. Bistvena razlika pa je pri načinu izvajanja pogrebne dejavnosti oz. delitvi pogrebnih storitev, ki se bodo izvajale kot gospodarska javna služba, in tistimi, ki se bodo izvajale na prostem trgu.

 

Prav vladna izhodišča so očitno spodbudila Möderndorferja k pripravi svojega zakona, saj, kot je dejal, se je jeseni izkristaliziralo, da "se bo šlo v pretežno tržno dejavnost". Sam je predlagal jasno razmejitev pogrebnih dejavnosti, ki so predmet javne službe, in tistih, ki to niso. Med prve pa bi sodili pokop pokojnikov, zagotavljanje 24-urne dežurne službe za prevoz pokojnikov znotraj lokalne skupnosti oz. prvi prevoz pokojnika ter priprava in izvedba minimalnih pogrebnih dejavnosti.

 

Pri tem je Möderndorfer večkrat kot ključno izpostavil ohranitev javnega interesa na tem področju. Kot je opozoril, je razlika, ali se predpiše obvezne javne gospodarske službe in se tam, kjer je nimajo, dopusti tudi drugačna organizacija, ali pa se reče, da javne gospodarske službe niso nujne, tiste, ki so, pa lahko delujejo naprej. Möderndorfer svari, da bi lahko v tem primeru prišlo v posameznih lokalnih okoljih do ukinjanja določenih služb, "da bi nekdo lahko zaslužil".

 

Leo Kremžar, SOS, je izpostavil nasprotje med vladnim sklepom in odločbo Ustavnega sodišča RS. Sklep Vlade namreč po njegovih besedah zavezuje, da se bo pogrebna dejavnost izvajala v okviru proste gospodarske pobude kot tržna dejavnost, medtem ko je ustavno sodišče "reklo, da gre za dejavnosti, ki ne sme biti tržna dejavnost". Tudi po mnenju občin, je dodal, ta dejavnost ne smela biti prepuščena trgu oz. bi lahko bila v delu, ki je dejansko že danes na trgu. Nasprotno so v Obrtno-podjetniški zbornici bolj naklonjeni vladnemu predlogu.

 

Vsa tri združenja občin ZOS, SOS in ZMOS smo sicer izrazila Initiates file downloadpodporo Predlogu zakona o pogrebni dejavnosti ter upravljanju pokopališč poslanca Möderndorferja.

 

 


< MNZ TOKRAT ZBIRA PONUDBE ZA NAJEM KOMPLEKSA ZEMLJIŠČ