04.06.2015 Starost: 7 let

PLAČILO UPRAVNE TAKSE ZA POTRDILO O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ ZA ODVETNIKE IN NEPREMIČNINSKE POSREDNIKE

Ljubljana, 4. 6. 2015 - Ministrstvo za javno upravo nam je posredovalo dve pojasnili, v zvezi z oprostitvijo plačila upravne takse za izdajo potrdila odvetnikom in nepremičninskim posrednikom. Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za javno upravo ugotavljata, da tako odvetniki kot nepremičninski posredniki niso oproščeni plačila upravne takse.


Odvetniška zbornica Slovenije je Ministrstvu za pravosodje posredovala predlog, da se odvetnikom na podlagi 10. člena Zakona o odvetništvu omogoči brezplačna izdaja potrdil o namenski rabi zemljišč. Ministrstvo v pojasnilu podaja mnenje, da odvetniki niso upravičeni do brezplačne izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč, saj se prej navedeni člen zakona nanaša izključno na osebne podatke in njihovo posredovanje odvetnikom.

Pojasnilo Ministrstva za pravosodje je dostopno TU.

Ministrstvo za javno upravo pa nepremičninskim posrednikom na vprašanje ali bi se tudi njim morala potrdila o namenski rabi zemljišč izdajati brezplačno, odgovarja, da če taksna orpostitev za nepremičninsko posredovanje ni navedena v Zakonu o upravnih taksah ali zakonu, ki ureja nepremičninsko posredovanje, potem take oprostitve ni.

Pojasnilo Ministrstva za javno upravo je dostopno TU.

* * *


< MESEČNI UTRIP MESECA MAJA 2015