20.08.2018 Starost: 4 let

PISMO KOALICIJSKIM STRANKAM

Ljubljana, 20.8.2018 - Novemu mandatarju in vsem koalicijskim strankam, smo iz Združenja občin poslali pismo s pozivom, za ustanovitev Ministrstva za lokalno samoupravo in regionalno politiko.


VSEBINA:

Spoštovani,

na Združenju občin Slovenije Vam ob imenovanju za mandatarja vlade iskreno čestitamo in upamo, da bomo vzpostavili tvorno medsebojno sodelovanje in partnerstvo.

Kot reprezentativno združenje slovenskih občin se vam želimo priporočiti za dobro sodelovanje in vzpostavitev medsebojnega partnerstva, kajti trendi preteklih let in različnih vlad kažejo, da le to, žal, ni bila običajna praksa. Menimo, da je nujno z usklajenostjo delovanja državne in lokalne ravni zagotavljati optimalne učinke za naše občane, ki so seveda tudi naši državljani.

Učinki delovanja lokalne samouprave se običajno zelo hitro prenašajo na ljudi, zato je pomembna čimprejšnja korektna komunikacija med predstavniki lokalne samouprave in vlado.
 
V preteklih letih je bilo z reorganizacijo in zmanjšanjem števila ministrstev, žal ukinjeno tudi ministrstvo za lokalno samoupravo in regionalno politiko. S tem je lokalni nivo ostal brez učinkovite povezave z državo in je sedanja razpetost med MNZ, MF, MGRT in SVRK velikokrat resna ovira za učinkovito reševanje problemov na lokalni ravni. Predlagamo, da se področju lokalne samouprave ponovno nameni posebno pozornost, tudi skozi ustrezen institucionalni okvir. Menimo, da morajo biti področja lokalne samouprave (sistemsko delovanje in financiranje), regionalnega razvoja in kohezijske politike pod enotnim okriljem. Zato predlagamo, da se ustanovi  ministrstvo za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kot je nekoč že bilo in ki bi jo vodil/la minister ali ministrica brez listnice.
 
V Združenju občin Slovenije si resnično želimo učinkovito in stabilno vlado, ki bo v partnerstvu z lokalnim nivojem krepila decentralizacijo, saj menimo, da lahko s skupnimi sinergijami veliko naredimo za napredek v naši domovini.

                                                     * * * 

 


< MARJAN ŠAREC NOVI PREDSEDNIK VLADE