30.09.2015 Starost: 8 let

PETI KROG POGAJANJ O FINANCIRANJU OBČIN V PRIHODNJIH DVEH LETIH

Ljubljana, 30. 9. 2015 – V petek krogu pogajanj o financiranju občin v prihodnjih dveh letih so se predstavniki občin sestali s finančnim ministrom dr. Dušanom Mramorjem ter gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom ter predstavniki Ministrstva za javno upravo. Do dogovora še ni prišlo, nadaljevanje pogovorov sledi v petek.


Predstavniki občin in Vlade so si ponovno izmenjali stališča. Izhodišče  občin  - povprečnina v višini 536, zvišano za gospodarska rast in rasti stroškov plač ter zmanjšana za učinke ZUUJFO – je minister Mramor zavrnil češ, da za 536 evrov ni nobene možnosti, saj ni združljivo z okviri proračuna.

 

Vlada predlaga povprečnino v višini 522 evrov. Za združenja občin je ta predlog nesprejemljiv. Kot je poudaril predsednik ZOS Robert Smrdelj, bi bili s tem še na slabšem kot letos, saj se prihodnje leto sprostijo napredovanja pri plačah v javnem sektorju, glede na potek pogajanj s sindikati pa bodo tu verjetno še drugi ukrepi, kar bo stroške občin povečalo, zato se mora to odraziti v višini povprečnine.

 

Izračuni, koliko bo to vplivalo na stroške občin, se na obeh pogajalskih straneh razlikujejo. Predstavniki občin ocenjujejo, da je ta vpliv na višino povprečnine v višini več kot pet evrov, ocene vladne strani so trikrat nižje. Kompromisni predlog, ki je bil predlagan s strani občin, je bila povprečnina v višini dobrih 530 evrov.

 

Prav tako še ni dogovora glede višine sredstev za sofinanciranje investicij. Predstavniki občin zavračajo vladni predlog, po katerem bi investicijski transfer znašal 2 % skupne primerne porabe občin, 2 % sredstev pa bi bila na voljo občinam pod ugodnimi pogoji v obliki možnosti dodatne zadolžitve. Minister Počivalšek je povedal, da še pripravljajo pogoje in roke, pod katerimi bi bilo možno sredstva prejeti, občine pa pozval, da naj predloga kategorično ne zavrnejo, ampak ga vsaj preučijo.

 

Predsednik ZOS je izpostavil, da je bila že v letošnji noveli zakona o izvrševanju proračuna dana možnost dodatne zadolžitve, a je bila izkoriščeno v majhnem obsegu. ZOS zato vztraja, da se investicijski transfer določi v višini 4 % skupne primerne porabe.

 

Nadaljevanje pogajanj sledi v petek, 2. oktobra, na katerem  naj bi Ministrstvo za finance predstavilo približevalni predlog.

 


< ZDRUŽENJA OBČIN Z MDDSZ O OSKRBNINAH V JAVNIH ZAVODIH