11.11.2021 Starost: 273 dni

PARTNERSKI SPORAZUM ZA OBDOBJE 2021-2027 IN IZHODIŠČE PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2021-2027

Ljubljana, 11. 11. 2021- V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) so skupaj z ostalimi resorji uspešno zaključili pripravo Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, zaključujejo izvajanje programskega obdobja 2014-2020 in intenzivno pripravljajo vse potrebne podlage za koriščenje sredstev Večletnega finančnega okvira 2021-2027.


Tako so na spletni strani objavili Partnerski sporazum za obdobje 2021-2027 in Izhodišča Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021 in 2027.

Prednostna področja finančne perspektive 2021–2027 so bila oblikovana na podlagi usmeritev Evropske komisije ter zaznanih razvojnih vrzeli, in sicer bodo sredstva usmerjena k dvigu produktivnosti in digitalizaciji, ob hkratni zagotovitvi ustrezne infrastrukture (železniška povezljivost, trajnostna mobilnost, manjkajoči večji sistemi za zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode ter za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, tretja razvojna os, energetska prenova stavb, vlaganja v obnovljive vire energije in podobno).

Mehanizem dogovorov za razvoj regij ohranjajo tudi v novem programskem obdobju 2021–2027, vendar bo ta poenostavljen. V prihajajočem obdobju bo namreč na voljo več sredstev kot doslej, saj bodo na voljo tudi sredstva za okrevanje in odpornost, kar pomeni, da je potrebno s poenostavitvijo procesov skrajšati čas potrjevanja projektov in povečati absorbcijsko spodobnost. Občinam bodo  za alokacijo evropskih sredstev na voljo tudi mehanizmi ozemeljskih pristopov, in sicer pristop celostnih teritorialnih naložb za področje urbanega razvoja (CTN), pristop lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za področje lokalnega razvoja (CLLD), in  pristop endogene regionalne politike za pobude, ki jih bo zasnovala država (ERP).

Občine so pomemben člen v procesu programiranja evropskih sredstev. Pri programiranju bomo upoštevali specifike posameznih občin, tudi manjših, saj razumejo, da vse občine niso v enakem položaju.
Dokumenti v okviru Večletnega finančnega načrta za obdobje 2021–2027 bodo v največji možni meri pripravljeni do konca letošnjega leta, formalno potrditev dokumentov s strani Evropske komisije pa lahko kot večina držav članic EU pričakujemo sredi prihodnjega leta. Dokumenti se bodo sproti objavljali na spletni strani evropska sredstva. Posvetovanja z deležniki so predvidena konec novembra in v decembru.

Na spletni povezavi https://evropskasredstva.si/2021-2027/

Partnerski sporazum za obdobje 2021 – 2027 Izhodišča Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027

Pripombe nam lahko posredujete do 31. 12. 2021 na elektronski naslov: info(at)zdruzenjeobcin.si.


< ZDRUŽLJIVOST ŽUPANSKE FUNKCIJE S POSLANSKO - DS RS PODAL ZAKONSKO INICIATIVO