16.11.2015 Starost: 7 let

PARLAMENTARNI ODBOR ZA FINANCE PREDLAGA POVPREČNINO V VIŠINI 522 EVROV

Ljubljana, 13. 11. 2015 - Odbor DZ za finance in monetarno politiko je za obravnavo na novembrski seji DZ pripravil proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Zavrnil je vse predloge opozicije za prerazporeditev sredstev, podprl pa predlog Vlade RS, da se zvišani stopnji davka na dodano vrednost ohrani kot trajen ukrep. Odprto ostaja še vprašanje sredstev za občine, odbor pa je podprl dopolnilo koalicije o zvišanju povprečnine na 522 evrov.


DZ se je s predlogom proračuna za prihodnji dve leti seznanil že oktobra in ga po razpravah na sejah zainteresiranih delovnih teles vrnil v dopolnitev Vladi. Ta je vanj zaradi spremenjenih okoliščin vnesla nekaj popravkov, je povedala državna sekretarka na finančnem ministrstvu Mateja Vraničar Erman.

Kot najpomembnejšo spremembo je izpostavila stroške zaradi begunske krize, ki so za leto 2016 ocenjeni na 123 milijonov evrov. Zato bo prihodnje leto potrebna dodatna zadolžitev za 50 milijonov evrov, 73 milijonov evrov pa naj bi Slovenija dodatno prejela iz proračuna EU. Gre za enkratni dogodek, ki na prizadevanja za zmanjšanje strukturnega primanjkljaja ne bo vplival, je o dodatnih izdatkih povedala Vraničarjeva.

 

Z dopolnjenim predlogom proračuna za leto 2016 so prihodki določeni v višini 8,7 milijarde evrov in odhodki v višini 9,5 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj bo tako znašal 839,3 milijona evrov, kar je 2,1 odstotka BDP.

 

V predlog proračuna za leto 2017 Vlada ni opazneje posegala, Vraničarjeva pa je izpostavila, da zaradi negotovih razmer zaenkrat ne predlaga dodatnih sredstev za obvladovanje begunske krize. Prihodki so še vedno načrtovani v višini 8,7 milijarde evrov ter odhodki v višini 9,4 milijarde evrov, primanjkljaj tako ostaja pri 717,8 milijona evrov, kar je 1,74 odstotka BDP.

 

Novembrska seja DZ se začne  v ponedeljek, 16. 11., ko naj bi se dokončno dogovorili o višini sredstev, ki so jih občine deležne iz državnega proračuna. V predlogu zakona o izvrševanju proračuna je zapisana povprečnina v višini 519 evrov na prebivalca, člani odbora pa so podprli dopolnilo koalicijskih poslanskih skupin o zvišanju na 522 evrov.

 

Občinam se zdi to sicer še vedno premalo, vendar so s tem omogočili popravke člena na plenarni seji, če bodo pogajalci v ponedeljek dosegli dogovor. A kot je bilo razumeti predsednika obeh občinskih združenj, bi morala biti povprečnina precej višja, po drugi strani je Vraničarjeva opozorila, da bi morali v tem primeru odvzeti denar nekje drugje, vendar prostora za to ni.

 

Glede pokojnin je v predlogu zakona zapisano, da prihodnje leto še ne bo redne uskladitve, bo pa izredna, in sicer januarja v višini 0,7 odstotka.

 

Transferji posameznikom in gospodinjstvom se ne bodo usklajevali še do konca leta 2017, glede zaposlovanja v javnem sektorju pa je Vraničarjeva povedala, da se ne zahteva več zmanjševanje števila zaposlenih za en odstotek na leto, ampak se bo v določenih izrednih primerih lahko celo povečalo.

 

Določbe o masi plač za zaposlene v javnem sektorju so v skladu z dogovorom med Vlado in sindikati zapisali v poseben zakon, ki ga je dopoldne obravnaval Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Z njim se sproščajo nekateri varčevalni ukrepi, nekateri pa ostajajo.

 

Vlada je k proračunskim dokumentom priložila tudi predlog novele zakona o DDV, s katero se bosta julija 2013 zvišani stopnji DDV na 22 oz. 9,5 odstotka ohranili kot trajen ukrep. Ohranitev stopenj DDV na zdajšnjih ravneh je potrebno za doseganje cilja postopne javnofinančne konsolidacije, je pojasnila Vraničarjeva. Sicer pa je bilo zvišanje stopenj DDV že od začetka mišljeno kot stalen ukrep, je dodala. Odbor je predlog ob nasprotovanju opozicije podprl.

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 16. DO 20. NOVEMBRA 2015