10.04.2013 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

PARLAMENTARNA OBRAVNAVA FUNKCIONARSKIH ZAKONOV ZARADI JAVNE PREDSTAVITVE DO NADALJNJEGA USTAVLJENA

    Ljubljana, 9. 4. 2013 - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter Mandatno-volilna komisija sta na skupni seji podprla predlog poslancev, da se opravi javna predstavitev mnenj o predlaganem svežnju zakonov, ki zaostrujejo pogoje za funkcionarje, med njimi tudi predloga novel Zakona o lokalnih volitvah in Zakona o lokalni samoupravi. S tem je parlamentarna obravnava teh zakonov, ki jih je vložila Državljanska lista (DL), do nadaljnjega ustavljena.


 

 

Seje se je udeležil

tudi predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj, ki se je po seji tudi

srečal z novim predsednikom Odbora DZ RS za notranje zadeve, javno upravo in

lokalno samoupravo Jerkom čŒehovinom. Pogovor je tekel na temo sodelovanja

odbora in Združenja občin Slovenije.

čŒlani obeh delovnih

teles državnega zbora so se strinjali, da se javna predstavitev izvede sredi maja. Ob tem so

izrazili pričakovanje, da bodo na predstavitev povabljeni vsi relevantni

sogovorniki. Da se izvede predstavitev, so se strinjali tudi v DL, ki se je

podpisala po sveženj zakonov. 

Predlog za javno

predstavitev svežnja t. i. funkcionarskih zakonov so predlagatelji utemeljili s

tem, da se je že v prvi obravnavi pokazala vrsta odprtih, zlasti ustavnopravnih

vprašanj. Predstavitev bo prispevala k zagotovitvi ustavnopravne vzdržnosti

predlaganih zakonov v nadaljnji parlamentarni obravnavi.

V DL so sprva

predlagali sedem novel zakonov, in sicer novele Zakona o volitvah v Državni

zbor RS, Zakona o volitvah predsednika republike, Zakona o Državnem svetu RS,

Zakona o lokalnih volitvah, Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o Vladi RS in Zakona

o poslancih. Obravnava novele Zakona o Državnem svetu RS se je ustavila že v

prvem branju na plenarni seji DZ, saj predlog ni prejel potrebne dvotretjinske

podpore.


< PODANI AMANDMAJI NA PREDLOG ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH IN LOKALNI SAMOUPRAVI