07.06.2018 Starost: 4 let

OSNUTEK IZVEDBENIH AKTOV EVROPSKE DIREKTIVE O DOSTOPNOSTI SPLETIŠČ IN MOBILNIH APLIKACIJ ORGANOV JAVNEGA SEKTORJA

Ljubljana, 7. 6. 2018 - S strani Ministrstva za javno upravo smoprejeli obvestilo, da je Evropska komisija objavila osnutek izvedbenih aktov Direktive (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja in ga s tem dal v javno razpravo.


Direktiva je bila z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ki ga je Državni zbor RS sprejel 17. 4. 2018, prenešena v slovenski pravni red.

Zainteresirana javnost lahko k osnutkom izvedbenih aktov, ki so dostopni TU, poda pripome in predloge do 15. junija 2018.


< EVROPSKA SREDSTVA ZA KREPITEV ZDRAVJA V LOKALNIH SKUPNOSTIH