21.01.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

ORMOŠKI ŽUPAN PISAL MINISTRICI IN POSLANCEM

Ormož, 21.01.09 - Ormoški župan Alojz Sok je na poslance in ministrico za notranje zadeve Katarino Kresal naslovil pobudo za izenačitev standardov na področju prevoza otrok v šole, ki veljajo v mestu in na podeželju. Meni, da se občine srečujejo z vse večjimi stroški, saj so nekateri prevozniki vzpostavili monopol in z medsebojnim dogovorom dosegajo maksimalne cene.


Občine so v skladu z zakonom o osnovnem šolstvu dolžne zagotavljati prevoz otrok za vse učence, ki so od šole oddaljeni več kot štiri kilometre.

 

Otroci morajo sedeti na sedežih, medtem ko se lahko na mestnih avtobusih iz obmestnih naselij vozijo tudi stoje. Tako se lahko na mestnih avtobusih vozi več otrok, kot ima avtobus sedežev, po drugi strani pa v avtobusih na podeželju nobeden od učencev med prevozom do svojega doma ali šole ne sme stati, četudi prevoz včasih traja le nekaj minut oziroma velikokrat celo manj kot štiri kilometre, je navedel ormoški župan.

 

Svojo pobudo je utemeljil tudi s primerom osnovne šole Velika Nedelja, kjer imajo 129 vozačev, za kar jim mora občina vsak dan zagotoviti tri avtobusne prevoze, čeprav bi jih brez težav lahko prepeljali tudi z dvema avtobusoma. Župan Sok je na koncu pisma poslancem in ministrici dodal: "čŒe odmislimo stroške, proti taki rešitvi govori tudi vse večji problem globalnega segrevanja ozračja."


< JUTRI POGAJANJA O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETO 2009