04.11.2020 Starost: 2 let

PISMO PREDSEDNIKA ZOS ROBERTA SMRDELJA POSLANKAM IN POSLANCEM

Ljubljana, 4.11.2020 - Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je poslankam in poslancem, članom Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo poslal pismo, ker se zaradi preventivnih ukrepov povezanih z epidemijo, ni mogel udeležiti seje pristojnega matičnega odbora. Pismo predsednika v nadaljevanju objavljamo v celoti.


"Spoštovane poslanke in poslanci Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.
 
Najprej moje opravičilo, ker se zaradi preventivnih ukrepov povezanih z epidemijo ne udeležujem seje Vašega odbora.

V Združenju občin Slovenije se že vrsto let trudimo za finančno konsolidacijo na področju lokalne samouprave z ureditvijo primerne povprečnine, znižanjem stroškov občinam in birokratsko razbremenitvijo. Moram potarnati, da smo bili na občinah zadnja leta, kljub dobri gospodarski rasti, prisiljeni v škodljivo in neracionalno varčevanje in s strani vladajoče politike običajno nismo imeli sogovornikov s posluhom.

Kljub nezavidljivi pandemični situaciji pa smo s sedanjo vlado oz. koalicijo našli čas za partnersko diskusijo in predvsem je bil opravljen napor za ureditev razmer. Želim poudariti, da se približujemo logiki, da imamo občine za svoje naloge pokrite stroške in sicer na podlagi medsebojno usklajene višine povprečnine in zmanjšanja stroškov občinam preko Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki je danes v vaši obravnavi. Še posebej želim izpostaviti kooperativnost sedanje koalicije ter nosilcev na ministrstvih za javno upravo, gospodarstvo in za finance k poenostavitvi birokratskih postopkov za sofinanciranje investicij iz 21. člena ZFO. Z ukinitvijo prehodnega obdobja in s tako zvišanjem sofinanciranja investicij (na 6% primerne porabe), kar predstavlja pomembnih dodatnih 25 mio EUR ter s težko pričakovano temeljito birokratsko poenostavitvijo je predvsem za razvojno najšibkejše občine to zelo zelo velik korak in pridobitev.
 
Hvala še enkrat vladni koaliciji, vsem poslancem in ministrstvom za vaš posluh in pripravljene amandmaje k ZFRO. Verjamem, da lahko z medsebojnim dialogom naredimo zelo veliko koristnega za naše občane oz. državljane.

 
Robert Smrdelj, predsednik Združenja občin Slovenije"< EU - NUJNA IZVEDBA NAČRTA ZA OKREVANJE