22.08.2014 Starost: 8 let

OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014-2020 - FAZNI PROJEKTI

Ljubljana, 22. 8. 2014 - Združenje občin Slovenije je na pristojne naslovilo dopis v zvezi z izvajanjem 11 t.i. "ready to go" projektov.


Združenje občin Slovenije v med drugim dopisu opozarja pristojne na upoštevanje pripomb, ki jih je Slovenija prejela na osnutek Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Prav tako predlagamo, da se 11 projektov iz sklepa vlade št. 54400-10/2014/13 z dne 10.06.2014, ter ostali kohezijski projekti, ki so že v izvajanju in je dilema, da se bodo do konca leta 2015 dejansko zaključili, nujno navede v Operativni program kot projekti, katere je predvideno izvesti fazno z izvedbo prve faze v perspektivi 2007-2013 in izvedbo druge faze v perspektivi 2014-2020.

Celoten dopis je dostopen TU.

* * *


< SNEMANJE SEJ OBČINSKEGA SVETA