02.10.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

OMOGOČEN DOSTOP DO VPOGLEDA PREJEMNIKOV SREDSTEV SKLADOV EU

Ljubljana, 2. 10. 2008 - Evropska komisija je danes zagnala novo spletno stran in iskalnik t.i. "sistema finančne preglednosti", ki bo prvič omogočil dostop do podrobnosti o tem, kdo prejema sredstva iz skladov EU, s katerimi neposredno upravljajo Evropska komisija in njene izvršne agencije.


 

Portal vsebuje računovodske podatke, ki omogočajo celovit vpogled v minulo finančno leto in vsebuje približno 28.000 povezav na programe, ki jih vodi Komisija. Ti programi zajemajo različna področja, kot so denimo raziskave, izobraževanje in kultura, energija in transport ter nekateri vidiki pomoči tretjim državam.

 

Novi iskalnik bo obiskovalcem portala omogočal analizo in primerjavo informacij o koristnikih sredstev in različnih politikah. Gre za enega ključnih elementov v okviru pobude Evropske komisije za transparentnost.

 

Več informacij boste našli na:

-  portalu Evropske komisije prejemnikov podpor (grants): ec.europa.eu/grants/search/beneficiaries_en.htm

 

- portalu prejemnikov sredstev za projekte iz naslova politike razvoja podeželja: ec.europa.eu/agriculture/funding/index_en.htm

 

-  spletni strani, namenjeni finančni transparentnosti: ec.europa.eu/grants/search/index_en.htm

 

-  spletni strani evropske pobude za večjo transparentnost: ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/transparency_en.htm

 

* * *


< JAVNI RAZPIS ZA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE OBČANOM ZA RABO OVE IN VEČJO ENERGIJSKO UČINKOVITOST STANOVANJSKIH STAVB 1SUB-OB08