09.01.2018 Starost: 5 let

OMEJITEV REDNEGA LETNEGA DOPUSTA

Ljubljana, 9. 1. 2017 - Na Združenju občin Slovenije smo prejeli kar nekaj vprašanj s strani občin članic, ki se navezujejo na omejitev dni letnega dopusta v letu 2018.


Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) v 10. členu določa omejitev števila dni letnega dopusta v letu 2017, in sicer na največ 35 dni. Ker v tem delu ZUPPJS17 ni zajel tudi leta 2018 (kot je to zajeto za napredovanja), potem omejitev dopusta v tem trenutku ne velja več, saj tudi 182. člen ZUJF določa, da določbe od 183. člena do 188. člena tega zakona veljajo do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda. Omejitev dopusta je v ZUJF-u določena v 187. členu ZUPPJS17. Gospodarska rast v letu 2016 je bila 3,1 odstotna, torej omejitev dopusta, kot že navedeno, ne velja več. Tudi sami sindikati se pogajajo v tej smeri, da interventni ukrepi v delu, ki zadeva plače, ne bi več veljali.

Predlagamo, da občine postopate na način, ki ne vključuje omejite dopusta, v kolikor pa bi Vlada RS s sindikati podpisala kak drugačen dogovor, pa vas bomo o tem pravočasno obvestili.

* * *

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 8. DO 12. JANUARJA 2018