30.10.2013 Starost: 9 let

OKTOBRSKA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 30. 10. 2013 - 18. redna seja Državnega zbora RS je bila od 21. do 29. oktobra 2013. DZ je med drugim sprejel novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, novelo Zakona o varstvu okolja, Resolucijo o nacionalnem programu za mladino 2013–2022 in Resolucijo o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020. DZ je zaključil postopek za predlog novele Zakona o javnih uslužbencih in predlog novele Zakona o socialnem varstvu.


Novela Zakona o varstvu okolja (ZVO-1F)

Z novelo se ponovno ustanavlja svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja kot posvetovalno telo ministra ter se med drugim rešuje del dimnikarskih težav. Novela med drugim prinaša tudi nekatere izboljšave pri inšpekcijskem nadzoru, ureja registracijo oz. pridobitev statusa organizacije, ki deluje v javnem interesu s področja varovanja okolja.

Novele vsebuje nekatere spremembe, ki so potrebne zaradi prilagoditve zakona zahtevam Evropske komisije. Z uvedbo novele se bo pravočasno ustavilo šest postopkov, ki jih proti Sloveniji vodi komisija. S sprejetimi spremembami bo prenesena direktiva o industrijskih emisijah in dokončan prenos direktive, ki se nanaša na izboljšanje in razširitev sistema unije za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov. Odpravljene bodo tudi kršitve glede prenosa direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, direktive o zagotavljanju udeležbe javnosti pri sprejemanju določenih načrtov in programov, ki se nanašajo na okolje.

Z dopolnilom k noveli so določili prehodno obdobje prehoda dimnikarstva na sistem prostega trga. Prehodno obdobje naj bi predvidoma trajalo do konca leta 2015, v tem času pa bodo iztečene koncesije podaljšali in v že obstoječe koncesije ne bodo posegali.

Celoten pregled oktobrske seje Državnega zbora RS si lahko preberete Initiates file downloadTUKAJ.


< OKTOBRSKA IZDAJA KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA