26.10.2016 Starost: 6 let

OKTOBRSKA REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 26. 10. 2016 - 23. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 17. do 25. oktobra 2016. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli novelo Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter Zakon o dimnikarskih storitvah. Poslanci so sklenili, da predlog novele Zakona o gozdovih in predlog novele Zakona o socialno varstvenih prejemkih nista primerna za nadaljnjo obravnavo. Obravnava novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se vrača na matični parlamentarni odbor.


Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS)

Opustitev sedanjega koncesioniranega načina izvajanja dimnikarskih storitev je bila načrtovana že s koncem leta 2015, vendar lani pripravljeni predlog zakona o dimnikarskih storitvah na vladi ni bil sprejet. Zato je DZ konec lanskega leta podaljšal koncesijski sistem do konca letošnjega decembra, vlada pa je pripravila nov predlog.

Ta uvaja licenčni sistem na področju izvajanja dimnikarskih storitev, izvajalcem pa bodo licence, če bodo izpolnjevali pogoje, podeljevale in odvzemale upravne enote.

Ministrstvo tako z zakonom ureja področje, ki bi bilo sicer s 1. januarjem 2017 v celoti prepuščeno trgu, izvajanje dimnikarskih storitev pa v celoti neregulirano. Potrošniki bodo izvajalca dimnikarskih storitev izbrali do konca junija 2017, in sicer za prihodnjih 12 mesecev, v nasprotnem primeru se bo štelo, da so z izvajalcem zadovoljni in bo to delo opravljal tisti, ki ga je doslej.

Med prednostmi je možnost izbire dimnikarske službe, pri tem pa bodo določene tudi najvišje cene storitev. Licence ne bodo krajevno omejene in bodo veljale za celotno območje države, tudi ne bodo časovno omejene.

Zakon poleg svobodne izbire dimnikarja prinaša tudi nadgradnjo evidenc malih kurilnih naprav. Na novo bodo v evidenco vpisani podatki tako o uporabnikih kot izvajalcih in njihovi usposobljenosti ter izpolnjevanju pogojev za pridobitev licence.

 

Celoten pregled oktobrske seje Državnega zbora RS je dostopen tukaj.

 


< NA USTAVNI KOMISIJI O ZAPISU PRAVICE DO PITNE VODE V USTAVO