30.10.2013 Starost: 8 let

OKTOBRSKA IZDAJA KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA

Ljubljana, 30. 10. 2013 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nam je posredovalo oktobrsko številko Kohezijskega e-kotička, s poudarkom na temah socialne vključenosti in socialnega podjetništva.


Tokratna številka Kohezijskega e-kotička največ pozornosti namenja Evropskemu socialnemu skladu in projektom, ki se sofinancirajo iz tega sklada. Tako sta med projekti za migrante predstavljena 2, in sicer:

  • Integracijski projekt za brezposelne migrante, begunce in prosilce za azil;
  • projekt spodbujanja zaposljivosti, izobraževanja in socialnega vključevanja delavcev migrantov in njiihovih družin.

V povezavi z navedenima projektoma bo Zavod RS za zaposlovanje v novembru 2013 izvedel konferenco "Položaj migrantov v Sloveniji".

Predstavljeni pa so še naslednji zanimivi projekti:

  • Romani kafenava (vzpostavitev vzorčnega primera prve Romske gostilne v mariboru, Sloveniji in EU);
  • MCH turizem (ravoj mladinskega turizma v okoljih, kjer so vzpostvljeni mladinski centri s hostli in izvajanje skupnega marketinga zanje);
  • Dan za punce (predstavitev naravoslovno-tehničnih poklicev ter delovnih mest dekletom ter spodbujanje tako deklet, da se odločijo za tipično moške poklice, kot podjetij, da odpirajo tovrstna delovna mesta tudi za ženske).

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je v mesecu oktobru izdalo odločbe za:

  • 2 projekta, ki so sofinacirata iz Evropskega socialnega sklada - "Mentorstvo za mlade" in "Obogateno učenje tujih jezikov 2013-2015;
  • 3 projekte, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj - "Informacijski center Bohinjka", objekti v Naravnem rezervatu Škocjanksi zatok, "Program za spodbujanje razvoja novih produktov v letuh 2013 do 2015 - RNP 2013".

Trenutno aktualni razpisi pa so:

  • Evropski socialni sklad - Javno povabilo za oddajo prijav in sodelovanje v "Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2013 - RNP 2013;
  • Kohezijski sklad - Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v letih 2011-2015 (DOLB 3).

 

OKTOBRSKI KOHEZIJSKI E-KOTIČEK

* * *


< 25. ZASEDANJE KONGRESA LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI