18.12.2017 Starost: 5 let

OKROŽNICA MIZŠ - UREDBA O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 18. 12. 2017 - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam je poslalo okrožnico v zvezi z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju, natančneje v zvezi z uvrstitvijo ravnateljev vrtca v plačni razred.


Ministrstvo v okrožnici med drugim pojasnjuje, svet zavoda vrtca, na osnovi kriterijev iz priloge Uredbe, poda županu občine ustanoviteljice predlog nove uvrstitve ravnatelja vrtca v plačni razred. Na podlagi vloge župana, ministrica, pristojna za šolstvo, izda soglasje k plačnemu razredu za določitev osnovne plače ravnatelja. Vloga občine mora vsebovati dokumentacijo s priloženimi vrednostmi kriterijev in predlogom uvrstitve ravnatelja v plačni razred.

MIZŠ naproša, da občine posredujete vloge najkasneje do 10. januarja 2018 na elektronski naslov gp.mizs(at)gov.si.

Celotna okrožnica je na voljo TU (priloga 1priloga 2).

* * *

 


< POSODOBLJENO SPLETNO ORODJE ZA IZVAJANJE PROJEKTOV ČEZMEJNEGA SODELOVANJA IN NAČEL DOBREGA UPRAVLJANJA