09.12.2020 Starost: 1 let

OKROGLA MIZA NASPROTJE INTERESOV – TAKO POPULAREN, PA TAKO NERAZUMLJEN INSTITUT

Ljubljana, 9.12.2020 – Danes je v organizaciji Komisije za preprečevanje korupcije, v sklopu Tedna boja proti korupciji 2020, kjer teče več dogodkov z namenom ozaveščanja javnosti o pomenu integritete in boja proti korupciji, potekala tudi okrogla miza na temo nasprotja interesov, na kateri je sodeloval tudi predsednik Združenja občin Slovenije, Robert Smrdelj.


Nasprotje, navzkrižje, tudi konflikt interesov so besedne zveze, ki jih nemalokrat slišimo v slovenskem medijskem in strokovnem prostoru. Različne besedne zveze, pa vendar vse pomenijo odklonska ravnanja, ki niso družbeno sprejemljiva in zakonita. Pri nasprotju interesov trčita javni in zasebni interes. Uveljavljanje zasebnega interesa zase, za družinske člane, za fizične in pravne osebe, s katerimi je uradna oseba imela ali ima poslovne, osebne ali politične stike, kaže na pristransko in neobjektivno opravljanje njenih javnih nalog. Je v državi z dvomilijonskim prebivalstvom sploh mogoče javne naloge opravljati nepristransko in objektivno ter v celoti preprečiti nastanek nasprotja interesov? O različnih zakonskih ureditvah nasprotja interesov, o zaznanih praksah, ki se v Republiki Sloveniji pojavljajo ter o ustreznem upravljanju tveganj za nastanek kršitev nasprotja interesov so se pogovarjali Gorazd Podbevšek, predsednik Združenja nadzornikov Slovenije, prof. dr. Bojan Dobovšek, redni profesor Fakultete za varnostne vede, Univerze v Mariboru, Robert Smrdelj, predsednik Združenja občin Slovenije ter župan Občine Pivka, Janez Saje, pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto SDH d.d., ter Simon Savski, namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije.

Predsednik Združenja občin Slovenije, Robert Smrdelj, je z ostalimi udeleženci razpravljal o nasprotju interesov, o tem kakšno znanje in poznavanje imajo funkcionarji in javni uslužbenci na občinah in javnih zavodih v lasti občin za upravljanje korupcijskih tveganj na splošno ter konkretnih ravnanj v primeru nastanka okoliščin nasprotja interesov. Govora je bilo tudi o usposabljanjih in informacijah za ustrezno ravnanje v konkretnih situacijah nastanka okoliščin nasprotja interesov.


< SPREJET DOLGO PRIČAKOVAN ZAKON O FINANČNI RAZBREMENITVI OBČIN