17.08.2016 Starost: 6 let

OKOLJSKO POROČILO ZA OSNUTEK NUV II IN ZA OSNUTEK PROGRAMA UKREPOV ZA VODNI OBMOČJI DONAVE IN JADRANSKEGA MORJA ZA OBDOBJE 2016 – 2021 – JAVNA OBRAVNAVA

Ljubljana, 16. 8. 2016 - Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v postopku priprave načrtov upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja ter pripadajočega programa ukrepov upravljanja voda za obdobje 2016 do 2021, in sicer v okviru celovite presoje vplivov na okolje, začelo z javno seznanitvijo Okoljskega poročila za osnutek načrtov upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja ter za osnutek Programa ukrepov upravljanja voda na teh dveh vodnih območjih.


Okoljsko poročilo, osnutek Načrta upravljanja voda na vodnem območju Donave in osnutek Načrta upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja (s kartografskimi prilogami) ter osnutek Programa ukrepov upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja so dostopni tukaj.

 

Vaša mnenja in pripombe lahko posredujete do ponedeljka, 12. septembra 2016, na e-naslov: gp.mop(at)gov.si  z oznako “Pripombe na okoljsko poročilo - Načrt upravljanja voda in Program ukrepov”.

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 16.8.2016 DO 19.8.2016