22.09.2021 Starost: 25 dni

POGAJANJA O VIŠINI POVPREČNINE - ZOS PREDLAGAL 661,67€ (2022) IN 670,97€ (2023) POVPREČNINE IN PREKVALIFIKACIJO 80 MILIJONOV POVRATNIH SREDSTEV (SOFINANCERSKIH INVESTICIJSKIH SREDSTEV- 21.člen ZFO) V NEPOVRATNA

Ljubljana, 22. 9. 2021 - Včeraj so se na sedmi redni seji sestali člani Delovne skupine za lokalno samoupravo, katere so se udeležili tudi predstavniki Združenja občin Slovenije, in sicer predsednik Robert Smrdelj in podpredsednika mag. Marko Diaci in Uroš Brežan. Na dnevnem redu seje, katero je vodil minister za javno upravo Boštjan Koritnik, so bila pogajnja o višini povprečnine za leti 2022 in 2023.


Združenje občin Slovenije  (ZOS) je ponovno predlagalo povprečnino v višini dejanskih stroškov, ki jih bodo občine imele prihodnji dve leti, in sicer 661,67€ za leto 2022 in 670,97€ za leto 2023. Skupnost občin Slovenije  (SOS) je podala predlog izračuna na podlagi 54% mase dohodnine  in sicer v višini 639 eurov. Združenje mestnih občin  (ZMOS) pa na pogajanjih ni predlagalo konkretne višine povprečnine.

Predsednik ZOS je na seji podal in  obrazložil predlog ZOS, da se v okviru novega zakona o izvrševanju proračuna vsa povratna sredstva iz naslova prejšnjega 21. člena ZFO o sofinanciranju investicij prekvalificirajo v nepovratna.  Skupno gre  za 80 milijonov evrov, kar pomeni obremenitev za državni proračun  8 milijov letno v 10 letih. Slednjega predloga SOS in ZMOS nista podprli.  V ZOS pa menimo, da je predlog smiseln in bi mu verjetno sedanja vlada, naklonjena decentralizaciji, lahko prisluhnila.

Pri navedenem predlogu gre za odpravo nesorazmerne zadolžitve občin na podlagi Zakonov o izvrševanju proračunov v letih od 2016 do 2020, ko se je del sredstev za sofinanciranje investicij opredelil kot povratna sredstva, čeprav jih Zakon o financiranju občin predvideva kot nepovratna. Anomalija med občinami poglablja razvojne razlike, je nekorektna in nesorazmerna.


< VLADA RS NA 270. DOPISNI SEJI DOPOLNILA PREDLOG ZAKONA O DEBIROKRATIZACIJI