31.05.2019 Starost: 3 let

ODZIV MINISTRSTEV NA SPREJETE SKLEPE SKUPŠČINE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Ljubljana, 31. 5. 2019 - Združenje občin Slovenije je na Vlado RS naslovilo sklepe, sprejete na redni letni Skupščini Združenja občin Slovenije, ki je potekala 11. marca 2019 v Litiji. Prejeli smo odgovore na osem sprejetih sklepov.


Sprejeti sklepi se navezujejo na sledeče tematike:

 • Povprečnina in sprememba ZFO
 • Sprememba Zakona o poslancih
 • Ureditev nesorazmerij med plačami županov in direktorji občinskih uprav in javnih zavodov
 • Centralizacija države
 • Razsodba Arbitražnega sodišča
 • Priprava nabora programov za novo finančno perspektivo
 • Ustanovitev pokrajin
 • 21. in 23. člen Zakona o financiranju občin
 • Zakon o lokalnih volitvah
 • Investicijska sredstva v šolsko infrastrukturo
 • Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
 • Prenos cest v zasebni lasti na občine.

Do sedaj smo prejeli pojasnila k osmim sklepom, in sicer s strani Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Na ostale odgovore in pojasnila še čakamo.

* * *

 


< 32. REDNA SEJA VLADE RS