23.09.2020 Starost: 272 dni

ODREJANJE DRUGEGA DELA ALI DELA NA DRUGEM KRAJU ZARADI IZVAJANJA UKREPOV PREPREČITVE ŠIRJENJA KORONAVIRUSA COVID-19 NA PODLAGI 169. ČLENA ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH

Ljubljana, 23. 9. 2020 - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo stališče glede odreditve drugega dela in dela na domu zaradi izvajanja ukrepov preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19.


Sistem urejanja delovnih razmerij delodajalcem omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin. Ta ureditev se ne nanaša le na čas, ko je bila razglašena epidemija, temveč tudi za okoliščine, ko je treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19, a le za čas trajanja okoliščin.

V okoliščinah, ko se izvajajo ukrepi zaradi preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19 (upoštevanje karantene, samoizolacija in drugi posebni ukrepov), je možno začasno odrediti opravljanje drugega dela ali dela na drugem kraju, na primer na domu. To možnost dopušča 169. člen Zakona o delovnih razmerjih, ki dopušča tako odreditev drugega dela kot spremembo kraja opravljanja dela v primerih, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca.

Obveznost lahko traja le začasno, dokler trajajo take okoliščine oziroma dokler so podani pogoji po obstoječi zakonodaji in je sprememba vrste in/ali kraja opravljanja dela nujna in potrebna.

Ko delodajalec odredi delo na domu v primeru izjemnih okoliščin, je treba takoj ko je to mogoče, obvestiti o opravljanju dela na domu Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Obvešča se lahko tudi preko elektronske pošte na naslov prijave.irsd(at)gov.si

Celotno stališče MDDSZ je na voljo TU.

* * *


< MESEČNO POROČILO MDDSZ O SOCIALNIH PREJEMKIH