26.10.2015 Starost: 7 let

ODPRTO PISMO ZDRUŽENJ OBČIN PREDSEDNIKU VLADE RS

Ljubljana, 23. 10. 2015 - Združenja občin so na predsednika Vlade RS dr.


Združenja občin v pismu opozarjajo na izjemno težko situacijo v kateri so se znašle občine zaradi zmanjšanega financiranja v preteklih letih in kot kaže se bo praksa nadaljevala tudi v prihodnjih dveh letih. Vlada RS z nenehnim nižanjem višine povprečnine jasno krši zakonodajo, ki jo je sama sprejela, saj bi celo po navedbah Ministrstva za finance morala povprečnina, s katero se krijejo zakonske naloge občin, znašati 652 evrov in ne 522 evrov.

Za financiranje zakonskih nalog, za katere bi sredstva morala zagotoviti država, občine že sedaj porabljajo lastna sredstva, se notranje likvidnostno zadolžujejo, predvsem pa porabljajo zadnje rezreve. Tako se krčijo izdatki pri javnih razpisih, vzdrževalnih delih, prav tako pa je manj tudi naložb.

Celotno odprto pismo je dostopno TU.

* * *

 


< POBUDA ZDRUŽENJA OBČIN ZA SREČANJE Z VODJI POSLANSKIH SKUPIN