07.06.2021 Starost: 1 let

ODPRAVA VARČEVALNIH UKREPOV, POVRAČILA STROŠKOV IN DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA, REGRES ZA LETNI DOPUST ZA LETO2021 IN ZAMIK IZPLAČILNEGA DNE – PREGLED

Ljubljana, 4. 6. 2021 - Združenje občin Slovenije je v pomoč pri obračunih in izplačilih plač za občine pripravilo kratek povzetek Dogovora odprave varčevalnih ukrepov, povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, regres za letni dopust za leto 2021 in zamik izplačilnega dne.


Povzetek je na voljo TU.

* * *


< VLADA USTANOVILA URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKREVANJE IN ODPORNOST