01.09.2017 Starost: 5 let

ODPRAVA ANOMALIJ NA DELOVNIH MESTIH, KI SO UVRŠČENA DO VKLJUČNO 26. PLAČNEGA RAZREDA IN NA DELOVNIH MESTIH POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB

Ljubljana, 1. 9. 2017 - Vladna in sindikalna stran sta se dogovorili za odpravo anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju, in sicer na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda in na delovnih mestih pooblaščenih uradnih oseb.


Dne 29. 8. 2017 so bili v Uradnem listu RS, št. 46/17 objavljeni aneksi h kolektivnim pogodbam in uredbi. Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnilo k 30. 8. 2017 uveljavljenim predpisom.

 


< 146. REDNA SEJA VLADE RS