19.09.2014 Starost: 8 let

ODPORNI NA NESREČE - MOJE MESTO SE PRIPRAVLJA

Ljubljana, 19. 9. 2014 - Uprava RS za zaščito in reševanje nam je posredovala povabilo k sodelovanju v kampanji "Odporni na nesreče - moje mesto se pripravlja", ki v Organizaciji Združenih narodov poteka že od leta 2010.


Namen kampanje je povečati vključenost lokalne ravni ( mesto, občina, lokalne skupnosti) v prizadevanja za zmanjševanje tveganj z anaravne in druge nesreče.

Kampanja temelji na Hjoškem okvirnem akcijskem načrtu za obdobje 2005-2015: Krepitev odpornosti držav in skupnosti proti naravnim nesrečam, ki ga je leta 2005 sprejelo 168 držav, med njimi tudi Slovenija.

Slovenija se je akciji pridužila letos in prvo mesto in občina s certifikatom "Mesto, odporno na nesreče", je postal Kamnik.

Na URSZR se zavedajo, da je lokalna raven ključna nosilka dejavnosti za zmanjšanje tveganja za nesreče, zato vabijo občine, da se pridružijo mreži občin/mest odpornih proti nesrečam. V mreži poteka izmenjava mnenj, izkušenj in primerov dobrih praks. Občine, ki se bodo odločile za sodelovanje, pa bodo lahko s periodičnim samoocenjevanjem v spletnem vprašalniku spremljale svoj napredek pri zmanjševanju tveganja za nesreče.

Več informacij o kampanji in postopku prijave je na voljo na spletnem naslovu kampanje in na URSZR na tel številki 01/471 32 55 (Katja Banovec Juroš) ali na e-naslovu katja.banovec.juros(at)urszr.si.

* * *

 


< PRISEGLA 12. SLOVENSKA VLADA