12.01.2012 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

ODOBREN PROJEKT E-JAVNO NAROČANJE

Ljubljana, 12. 1. 2012 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je potrdila odločbo o dodelitvi sredstev za program »E-javno naročanje (e-JN)«. Operacijo bo izvajalo Ministrstvo za javno upravo.Namen projekta

je vzpostavitev sistema e-javno naročanje, ki bo

tujim in domačim podjetjem ter javnim uslužbencem v celoti omogočil

podporo elektronski izvedbi postopka oddaje javnega naročila kot tudi

samo izvajanje javnega naročila in bo integriran v ustrezne zaledne

sisteme, ki bodo omogočili izmenjavo podatkov in njihovo ponovno

uporabljivost.Cilji

projekta so poenostavitev in racionalizacija postopkov javnega

naročanja, povečanje transparentnosti, konkurenčnosti in gospodarnosti

pri porabi javnih sredstev,  prihranek časa,  znižanje stroškov,

zmanjšanje administrativnih ovir in  povečanje konkurenčnosti

gospodarstva.

Okvirna

višina razpoložljivih nepovratnih sredstev znaša 2.220.000,00 EUR. Od tega prispevek Skupnosti – EU del –

predstavlja 85% vrednosti operacije ali 1.887.000,00 – SLO del – pa

predstavlja 15 % vrednosti operacije ali 333.000, 00 EUR. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Operacija

se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za

obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in

administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve 5.1: Učinkovita in

uspešna javna uprava.

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 12. 2011 do 1. 2. 2015.

Več informacij na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

* * *


< POJASNILO MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE IN MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE K IZVAJANJU ZAKONA O DODATNIH INTERVENTNIH UKREPIH ZA LETO 2012 V POVEZAVIZ OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM ZAVAROVANJEM