12.02.2020 Starost: 3 let

ODMERA LETNEGA DOPUSTA V LETU 2020 – ZDDO-H

Ljubljana, 11.2.2020 - Ministrstvo za javno uprav je poslalo obvestilo o objavi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o delavcih v državnih organih (v nadaljevanju: ZDDO-H), ki bo stopil v veljavo 22. 2. 2020.


Novela zakona je spremenila določbi 38. in 39. člena ZDDO, ki določata kriterije za odmero letnega dopusta, prehodna določba zakona pa določa, da se določbi 1. in 2. člena tega zakona uporabita za odmero letnega dopusta za koledarsko leto 2020.

obvestilo v celoti si lahko ogledate TU.


< DODATNO POJASNILO MF V ZVEZI Z IZVAJANJEM 80.ČLENA ZJF